fbpx

Användningsvillkor

Användningsvillkor

Senast Uppdaterat: 4 oktober 2018

Välkommen till paytalks ab användningsvillkor!

Vi är verkligen glada att du är med oss. Tack för att du väljer att använda dig av våra tjänster.

Nedan har vi listat viktiga juridiska villkor som gäller alla som besöker vår hemsida eller som använder våra tjänster. Dessa villkor behövs för att skydda både dig och oss samt för att göra våra tjänster tillgängliga och lättare att använda för alla. paytalks erbjuder en stor bredd av tjänster och funktioner och det kan hända att några av villkoren nedan inte är relevanta för de specifika tjänster du använder.

Vi förstår att juridiska villkor kan vara tråkiga att läsa, så vi har ansträngt oss för att göra upplevelsen något mer angenäm. Om du har några förslag på hur vi kan förbättra dem får du gärna kontakta oss på support@paytalks.se.

1. Introduktion

1.1. Juridiskt bindande saker

Våra tjänster ger våra användare möjlighet att enkelt skapa en vacker och högfunktionell onlinenärvaro; för att hantera och marknadsföra verksamheter, innehåll och idéer och samtidigt ha en generellt bra upplevelse medan de gör detta utan att behöva vara tekniskt kunniga eller design guruer.

Som beskrivs nedan erbjuder vi våra användare en mängd verktyg och funktioner för skapande, publicering och användning av fantastiska hemsidor, e-handelsplattformar nyhetsbrev, gallerier, mediespelare, mobilappar samt andra online- och mobilbaserade appar, verktyg och tjänster. De online- och mobilbaserade webbplatser och plattformar som skapas av Användare kallas här gemensamt “Användarplattformar”.

1.2. Juridiskt bindande avtal

Dessa användningsvillkor för paytalks.se (“Användningsvillkor”), utgör tillsammans med sådana ytterligare villkor som gäller specifikt för vissa av våra tjänster och funktioner på paytalks.ses hemsidor (“paytalks hemsida” och gemensamt “paytalks villkor”), alla regler och villkor som gäller för varje besökare på eller användare av (“användare” eller “du”) paytalks hemsida, paytalks mobilapplikation (“paytalks-appen”) och/eller andra tjänster, applikationer eller funktioner som vi erbjuder i förhållande därtill, såvida inget annat uttryckligen anges (alla tjänster som erbjuds genom paytalks hemsida eller paytalks-appen, gemensamt “paytalks tjänster” eller “Tjänster”).

paytalks villkor utgör ett juridiskt bindande och verkställbart kontrakt mellan dig och paytalks.se AB. och dess intresseföretag och dotterbolag världen över (“paytalks”, “oss” eller “vi”) när det gäller användningen av alla paytalks tjänster, så läs igenom dem noggrant.

Du får endast besöka och/eller använda paytalks tjänster och/eller paytalks-appen om du helt och hållet godkänner paytalks villkor, och genom att använda och/eller registrera dig för någon av våra tjänster bekräftar du ditt informerade samtycke till dessa användningsvillkor och alla andra villkor som gäller för din användning av paytalks tjänster.

Om du inte läser, förstår och godkänner paytalks villkor måste du omedelbart lämna paytalks hemsida och undvika eller avsluta all användning av paytalks tjänster.

Genom att använda våra tjänster erkänner du att du har läst vår sekretesspolicy som finns tillgänglig på  https://paytalks.se/om-sekretesspolicy/(”Sekretesspolicy”).

1.3. Användarkonto

Du måste först registrera dig och skapa ett konto hos paytalks (“Användarkonto”) för att få tillgång till och använda vissa delar och funktioner av paytalks tjänster.

Om någon annan än du själv får tillgång till ditt användarkonto och/eller några av din användarplattforms inställningar kan han eller hon utföra alla åtgärder som finns tillgängliga för dig (såvida inget annat anges i paytalks tjänster), utföra ändringar i din(a) användarplattform(ar) och ditt användarkonto och godkänna alla juridiska villkor som finns tillgängliga däri, göra olika utfästelser och garantier och mycket mer. All sådan aktivitet anses ha skett för din räkning och i ditt namn.

Vi rekommenderar därför starkt att du håller inloggningsuppgifterna till ditt användarkonto hemliga och endast ger personer du litar på tillgång till det, då du ensam är helt och fullt ansvarig för all aktivitet på ditt användarkonto och/eller dina användarplattformar (inklusive eventuella utfästelser, garantier och åtaganden som görs däri), oavsett om aktiviteten godkänts av dig eller inte. Du är även ansvarig för eventuella skador, kostnader eller förluster som sådan aktivitet kan leda till.

Du måste ge korrekta och fullständiga uppgifter när du registrerar ett användarkonto och använder paytalks tjänster, till vilka du är den enda rättighetsinnehavaren. Vi rekommenderar starkt att du ger oss dina egna (eller ditt företags) kontakt- och faktureringsuppgifter, inklusive en giltig e-postadress, då vi kan använda uppgifterna till att identifiera och fastställa den faktiska ägaren av användarkontot och/eller användarinnehållet (såsom definieras nedan) som skickats in till oss.

Om en tvist uppstår när det gäller ägarskapet av ett användarkonto förbehåller vi oss rätten att fastställa ägarskapet av användarkontot baserat på vår egen bedömning, oavsett om vi har utfört en oberoende utredning eller ej. Om vi av någon anledning (efter eget gottfinnande) inte kan fastställa ägarskapet förbehåller vi oss rätten att inte göra det och/eller att avbryta användarkontot tills parterna i tvisten når en lösning, utan några skyldigheter gentemot dig eller någon annan part. Vi kan begära dokumentation (t.ex. ett myndighetsutfärdat ID eller ett verksamhetstillstånd) som hjälper oss att fastställa ägarskapet. Bland annat kan vi överväga de principer som anges nedan.

  1. Ägaren av ett användarkonto, en användarplattform och/eller användarinnehåll som skapats med och/eller laddats upp till relevant paytalks-tjänst anses av paytalks vara den person eller det företag som har tillgång till den e-postadress som listats i paytalks register för det användarkonto; under vilket sådan användarplattform eller sådant användarinnehåll skapades.
  1. Om några betaltjänster (såsom definieras i avsnitt 5 nedan) har köpts via användarkontot anser paytalks ägaren till sådant användarkonto och/eller den relevanta användarplattformen och/eller användarinnehåll som skapats därunder vara den person eller det företag vars faktureringsuppgifter användes för att köpa sådana betaltjänster (”Faktureringsinformation”). Om en användarplattform anslutits till ett externt domännamn (antingen importerat eller köpt som en del av vissa betaltjänster, såsom definieras nedan), och information om sådan domänregistrering är offentlig i WHOIS-databasen, som finns tillgänglig på www.whois.se, eller i paytalks databas, anser paytalks ägaren till en sådan användarplattform, i tillämpliga fall och trots det föregående, vara den person eller det företag som registrerats som registrant för sådan domän. I händelse av att både en individ och en organisation är registrerade som registrant eller registrerande organisation för en sådan domän kommer paytalks att betrakta organisationen som domänens faktiska ägare och därmed som ägare av den användarhemsida som är ansluten till domänen. I händelse av att Faktureringsinformationen anger en person som ägare av användarplattform och domänregistreringen anger en annan ägare ska paytalks betrakta den person som är registrerad som ägare av den domän som är ansluten till paytalks-kontot som ägare av användarplattform.
 1. Trots det föregående ska paytalks ha rätt att fastställa ägarskapet av användarinnehåll och/eller en användarhemsida efter eget godtycke, inklusive genom att ignorera de indikeringar som anges ovan, om paytalks efter eget gottfinnande bedömer att situationen berättigar ett sådant fastställande, allt baserat på den faktiska situationen så som paytalks bedömer denna.
2. Dina skyldigheter
2.1.
 1. Du utfäster och garanterar att:
  1. du är minst arton (18) år gammal, eller myndig i din jurisdiktion, och har laglig rätt och frihet att godkänna paytalks villkor och ingå ett bindande avtal för dig själv, eller på uppdrag av den person eller det företag som du förbundit till paytalks villkor;
  1. du inte är bosatt i (eller använder paytalks tjänster i) ett land där den amerikanska regeringen har infört ett förbud mot användning av paytalks tjänster, eller är med på USA:s finansdepartements lista över speciellt utvalda personer eller andra sanktionsbestämmelser avseende handel;
  1. det land du bor i och/eller det land där företaget bildades är samma land som det som angetts i den kontakt- och/eller faktureringsadress som du gett oss;
  1. du förstår att paytalks inte tillhandahåller någon juridisk rådgivning eller rekommendation avseende några lagar eller krav som gäller din eller dina slutanvändares användning, eller din efterlevnad av dessa.
  1. Och specifikt för ditt användarinnehåll:
  1. du bekräftar att du äger alla rättigheter till allt innehåll som du laddar upp eller tillhandahåller, eller som paytalks tjänster importerar, kopierar eller laddar upp för din räkning, till din användarplattform (“Användarinnehåll”), inklusive designer, bilder, animeringar, videor, ljudfiler, teckensnitt, logotyper, kod, illustrationer, kompositioner, konstverk, gränssnitt, användarnamn, information som du tillhandahåller för att skapa ett underdomännamn, text, litterära verk och annat material (“Innehåll”), eller har (och kommer att fortsätta att ha) den makt den rätt, de tillstånd, de medgivanden och den befogenhet som krävs för att du och vi eller något av våra intresseföretag lagligen ska kunna komma åt, importera, kopiera, använda, publicera, överföra eller licensiera sådant användarinnehåll;
  1. du har (och kommer att behålla) den makt, den rätt, de tillstånd, de medgivanden och den befogenhet som krävs för att tillåta paytalks tjänster att komma åt alla webbplatser, webbsidor och/eller andra onlinetjänster i syfte att importera, kopiera, visa, ladda upp, överföra och/eller på annat sätt använda ditt användarinnehåll;
  1. användarinnehållet är (och kommer att fortsätta vara) äkta, aktuellt, korrekt och inte göra intrång på tredje parts rättigheter. Det är inte heller på något sätt olagligt för dig att ladda upp, importera, kopiera, inneha, publicera, överföra, visa upp eller på annat sätt använda i det land där du eller din användarplattforms besökare och användare (“Slutanvändare”) är bosatta, eller för paytalks och/eller dina slutanvändare att komma åt, importera, kopiera, ladda upp, använda eller inneha i anslutning till paytalks tjänster;
 1. du har erhållit alla medgivanden och tillstånd som krävs enligt alla tillämpliga lagar, avseende publicering, överföring och offentliggörande av all personlig information och/eller bilder eller avbilder av en person, ett företag eller egendom som är en del av användarinnehållet och att du kommer att följa alla lagar som gäller dessa.
2.2. Du åtar dig och samtycker till att:
  1. helt följa alla tillämpliga lagar och andra avtalsvillkor som reglerar din användning av paytalks tjänster (och relaterad interaktion eller transaktion), inklusive de specifika lagar som gäller dig eller dina slutanvändare på någon av dina geografiska platser;
  1. vara ensamt ansvarig för all användning av paytalks tjänster som sker på ditt användarkonto och/eller din användarplattform samt för allt ditt användarinnehåll (inklusive för alla konsekvenser av att sådant användarinnehåll åtkommas, importeras, laddas upp, kopieras, användas eller publiceras på eller i samband med paytalks tjänster);
  1. regelbundet och självständigt spara och säkerhetskopiera allt ditt användarinnehåll och den information som bearbetas av dig med avseende på din användarplattform, inklusive information om slutanvändare, använder produkter och eventuella applikationer och/eller tjänster från tredje part som används av dig;
  1. då och då motta meddelanden och material med reklam från paytalks eller dess partners, via post, e-post eller något annat kontaktmedel som du ger oss (inklusive ditt telefonnummer för samtal eller textmeddelanden). meddela oss när som helst om du inte vill få sådana reklammaterial eller meddelanden.
  1. paytalks får använda vilken version som helst av din användarplattform (eller någon del av den) i reklam- och marknadsföringsaktiviteter, online och/eller offline, helt gratis, i hela världen för all framtid. paytalks får även modifiera använda plattformen efter vad som rimligen kan krävas för sådana ändamål, och du avstår från alla anspråk mot paytalks eller någon som arbetar på uppdrag av paytalks som rör tidigare, aktuella eller framtida moraliska rättigheter, artisters eller konstnärers rättigheter, eller andra liknande rättigheter över hela världen, som du kan tänkas ha på din användarplattform med avseende på sådan begränsad tillåten användning.
  1. paytalks gör en egen bedömning när det gäller de medel, sätt och metoder som krävs för att tillhandahålla paytalks tjänster, inklusive dem som gäller värdtjänst för och överföring, publicering och/eller visning av användarplattformar och/eller innehåll (inklusive integration och presentation av annonser eller annat reklaminnehåll i förhållande därtill).
 1. ​paytalks ska ha rätt att erbjuda paytalks tjänster i alternativa prisplaner och införa olika begränsningar för uppladdning, lagring, nedladdning och användning av paytalks tjänster i varje prisplan, inklusive, utan begränsning, begränsningar på nätverkstrafik och bandbredd, innehållets storlek och/eller längd, innehållets kvalitet och/eller format, innehållets källor, nedladdningstid, antal abonnenter på ditt innehåll o.s.v.
2.3. Du åtar dig och samtycker till att inte:
  1. kopiera, modifiera, återanvända, skapa bearbetningar av, ladda ner, anpassa, bakåtkompilera, emulera, flytta till en annan tjänst, överföra, kompilera, dekompilera eller plocka isär paytalks hemsida, paytalks tjänster (eller någon del därav), något innehåll som erbjuds av paytalks eller tjänster från tredje part för användning och visning inom användarplattformar (“Licensierat innehåll”) och/eller någon del därav på något vis, eller offentligt visa, utföra, överföra eller distribuera något av det föregående utan paytalks skriftliga och uttryckliga medgivande och/eller vad som uttryckligen tillåts enligt paytalks villkor;
  1. överföra, visa eller skicka in något användarinnehåll, eller använda licensierat innehåll i ett sammanhang som kan anses vara nedsättande, ärekränkande, obscent, trakasserande, hotande, uppviglande, kränkande, rasistiskt, stötande, vilseledande eller bedrägligt, eller som uppmuntrar till kriminellt eller skadligt beteende, eller som på annat vis bryter mot paytalks eller tredje parts rättigheter (inklusive eventuella immateriella rättigheter, rätten till integritet, avtals- eller förvaltningsrättigheter), eller som på annat sätt visar upp en person, ett företag eller ett varumärke på ett dåligt eller nedsättande vis, utan ett uttryckligt medgivande;
  1. vidta någon olaglig åtgärd för att samla in inloggningsuppgifter och/eller lösenord för andra webbplatser, tredje parter, programvaror eller tjänster;
  1. fiska, samla in, ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra kreditkortsinformation eller andra typer av finansiella uppgifter som används för att ta upp betalningar, såvida så inte sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive PCI DSS-standarden i tillämpliga fall;
  1. ladda upp, infoga, samla eller på annat sätt tillgängliggöra något skadligt, olagligt, kränkande eller oanständigt innehåll på paytalks webbplats eller i paytalks tjänster (eller någon del därav),
  1. publicera och/eller använda paytalks tjänster eller licensierade innehåll på någon hemsida, eller i medier, nätverk eller system som inte tillhandahålls av paytalks och/eller inrama, “djuplänka”, “sid skrapa”, spegla och/eller skapa en webbläsare- eller gräns miljö runt paytalks tjänster, licensierade innehåll och/eller användarplattformar (eller någon del därav), såvida det inte uttryckligen och skriftligen har godkänts av paytalks;
  1. använda “robotar”, “spindlar” eller andra automatiska enheter, program, skript, algoritmer eller metoder, eller några liknande eller likvärdiga manuella processer för att komma åt, kopiera eller övervaka någon del av paytalks tjänster (eller dess data och/eller innehåll), eller på något vis reproducera eller kringgå navigerings strukturen eller presentationen av paytalks tjänster för att få tillgång till eller försöka få tillgång till material, dokument, tjänster eller information på något sätt som inte avsiktligen tillgängliggjorts genom paytalks tjänster;
  1. agera på ett sätt som kan uppfattas som skadligt för paytalks rykte och goodwill, eller som kan skada paytalks och ge dem ett dåligt rykte;
  1. köpa sökord på sökmotorer eller andra tjänster där man betalar per klick (t.ex. Google AdWords), eller domännamn som använder paytalks eller paytalks märken och/eller variationer och felstavningar därav;
  1. imitera någon person eller något företag, eller ge falska uppgifter på paytalks tjänster och/eller användarplattform, antingen direkt eller indirekt, eller på annat vis utföra någon manipulation för att dölja din identitet eller ursprunget till något meddelande eller någon överföring till paytalks och/eller slutanvändare;
  1. falskeligen uppge eller på annat vis förvränga din koppling till någon person eller något företag, eller falskeligen uttrycka eller antyda att paytalks eller någon tredje part stöder dig, din användarplattform, din verksamhet, dina produkter eller något uttalande du gör;
  1. göra en omvänd uppslagning, spåra eller försöka spåra en annan användare av paytalks tjänster, eller på annat vis störa eller bryta mot andra användares rätt till integritet eller andra rättigheter, eller skörda eller samla in personligt identifierbar information om besökare eller användare av paytalks tjänster och/eller användarplattform utan deras uttryckliga medgivande;
  1. inaktivera, kringgå, gå förbi eller på annat vis undvika åtgärder som vidtagits för att förhindra eller begränsa åtkomsten till paytalks tjänster, användarplattform, andra användares konton, eller andra system eller nätverk som är anslutna till paytalks tjänster, genom hacking, lösenordsfiske, eller andra olagliga eller förbjudna sätt;
  1. undersöka, granska eller testa sårbarheten hos paytalks tjänster eller nätverk som är anslutna till paytalks tjänster;
  1. ladda upp virus, maskar, trojanska hästar, tidsbomben, web buggar, spionprogram, skadliga program eller någon annan datakod, fil eller något annat program som kan eller är avsett för att skapa eller kapa funktionen hos någon hårdvara, programvara eller telekommunikationsutrustning, eller någon annan verkligt eller potentiellt skadlig, störande eller invasiv kod eller komponent till paytalks tjänster och/eller användarplattform, eller på annat vis använda dem till att designa, utveckla, distribuera och/eller på annat vis överföra eller verkställa sådana filer eller program;
  1. vidta åtgärder som leder till en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen hos paytalks tjänster eller paytalks system eller nätverk som är anslutna till paytalks tjänster, eller på annat vis stör funktionen hos paytalks tjänster, eller de servrar eller nätverk som är värd för dem eller tillgängliggör dem, eller bryter mot sådana servrars eller nätverks krav, procedurer, policyer eller bestämmelser;
  1. använda några av paytalks tjänster och/eller användarplattform i samband med någon form av skräppost, oönskad e-post, bluff, “kedjebrev”, något bedrägeri, nätfiske, “pyramidspel” eller liknande, eller på annat vis delta i oetisk marknadsföring eller reklam;
  1. komma åt paytalks tjänster, användarkonton, licensierat innehåll och/eller användarinnehåll på något annat sätt eller genom någon annan teknik (t.ex. insamling eller crawlning) än våra offentligt stödda gränssnitt;
  1. sälja, licensiera eller utnyttja användning av eller åtkomst till licensierat innehåll och/eller paytalks tjänster i kommersiellt syfte, utöver vad som uttryckligen tillåts enligt paytalks villkor;
  1. ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, vattenstämplar, begränsningar och märken som visar på någon av våra licensgivares äganderätt, inklusive upphovsrätt symbolen [©], Creative Commons [(cc)], eller varumärkesskydd [® eller ™] i eller åtföljande paytalks tjänster och/eller licensierat innehåll;
  1. bryta mot, försöka bryta mot, eller på annat vis inte följa något av paytalks villkor eller någon lag eller bestämmelse som gäller din användning av paytalks tjänster; eller
 1. komma åt eller använda tjänsterna för prestanda jämförelser eller liknande konkurrerande analys ändamål eller för att bygga en konkurrerande produkt eller tjänst.

Du bekräftar och godkänner att din underlåtenhet att följa något av det föregående eller att något missvisande som görs av dig häri kan leda till omedelbar uppsägning av ditt användarkonto och/eller eventuella tjänster som tillhandahålls dig – med eller utan förvarning och utan någon återbetalning av belopp som betalats för sådana tjänster.

3. Innehåll och ägarskap
3.1. Dina immateriella rättigheter

Du äger alla immateriella rättigheter avseende ditt användarinnehåll och allt annat innehåll som du skapar, inklusive alla designer, bilder, animeringar, videor, ljudfiler, teckensnitt, logotyper, illustrationer, kompositioner, konstverk, koder, gränssnitt, texter och litterära verk. paytalks hävdar inte några äganderättigheter till ditt innehåll. För att kunna bevilja dig tjänsten, och endast i detta syfte, vet och samtycker du till att vi behöver komma åt, ladda upp och/eller kopiera ditt användarinnehåll till vår plattform, inklusive molntjänster och CDN-nätverk, för att göra justeringar i hur det visas, säkerhetskopiera det samt utföra andra tekniska åtgärder och/eller användningar som behövs för att utföra våra tjänster, efter eget gottfinnande.

3.2. paytalks immateriella rättigheter

Alla rättigheter och intressen i och till paytalks tjänster, inklusive allt upphovsrättsskyddat material och annat innehåll därav som omfattas av eller kan omfattas av immateriella rättigheter enligt tillämplig lag (inklusive konstverk, grafik, bilder, hemsidemallar och widgetar, litterära verk, käll- och objektkod, datorkod (inklusive html), applikationer, ljud, musik, video och annan media, designer, animeringar, gränssnitt, dokumentation, härledda verk och versioner därav, paytalks tjänsters “look och känsla”, metoder, produkter, algoritmer, data, interaktiva funktioner och objekt, verktyg och metoder för annonsering och förvärv, uppfinningar, affärshemligheter, logotyper, domäner, anpassade URL:er, varumärken, tjänstemärken, firmanamn och andra proprietära kännetecken), oavsett om det registrerats eller inte och/eller kan registreras (gemensamt “Immateriella rättigheter”), samt eventuella härledningar därav ägs av och/eller licensieras till paytalks.

Under förutsättning att du helt uppfyller paytalks villkor och betalar alla tillämpliga avgifter i tid ger paytalks dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-återlicensierbar, fullt oåterkallelig, begränsad licens att använda paytalks tjänster och licensierade innehåll, i syfte att skapa och visa din användarplattform för slutanvändare och erbjuda dina produkter (så som definieras nedan) däri, uteslutande såsom uttryckligen tillåts enligt paytalks villkor och enbart inom paytalks tjänster. Detta gäller efter att du har skapat ett användarkonto och så länge som paytalks önskar tillhandahålla dig sina tjänster.

paytalks villkor överlåter inte någon rättighet eller något intresse i eller till paytalks immateriella rättigheter (eller någon del därav), med undantag för den begränsade licensen som uttryckligen beviljas ovan. Ingenting i paytalks villkor utgör en överlåtelse eller ett upphävande av paytalks immateriella rättigheter enligt någon lag.

Förutom ovanstående görs en del teckensnitt tillgängliga för dig inom paytalks tjänster som licensieras till paytalks av en tredjepartsleverantör och därför är föremål för ytterligare licensvillkor från sådan leverantör. Dessa sammanfattas och är tillgängliga för din granskning på  https://paytalks.se/om-sekretesspolicy/.

3.3. Feedback och förslag

Om du ger oss några förslag, kommentarer eller annan feedback avseende paytalks tjänster (oavsett om de finns, har föreslagits eller övervägs), som omfattas eller kan omfattas av rättigheter för immateriell egendom (“Feedback”), ska sådan feedback uteslutande ägs av paytalks. Genom att ge sådan feedback till paytalks, erkänner och samtycker du till att paytalks kan använda sådan feedback för att: (i) vidareutveckla, anpassa och förbättra paytalks tjänster, (ii) tillhandahålla fortlöpande stöd och teknisk support, (iii) kontakta dig med allmänna eller personligt anpassade paytalks-relaterade meddelanden och/eller intervjuförfrågningar baserat på din feedback eller av andra anledningar, (iv) underlätta, sponsra och erbjuda vissa kampanjerbjudanden, samt övervaka prestandan, (v) skapa aggregerade statistiska data och annan aggregerad och/eller härledd information, som paytalks kan använda för att tillhandahålla och förbättra sina tjänster, (vi) förbättra paytalks datasäkerhet och förmåga att förebygga bedrägerier samt (vii) efterleva alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessutom (1) utfäster och garanterar du att sådan feedback är korrekt, fullständig och att den inte gör intrång på någon tredje parts rättigheter; (2) överlåter du oåterkalleligen alla rättigheter och intressen du har i sådan feedback; samt (3) avstår du uttryckligen och oåterkalleligen från alla anspråk som rör tidigare, aktuella eller framtida moraliska rättigheter, artisters eller konstnärers rättigheter eller andra liknande rättigheter över hela världen i eller till sådan feedback.

4. Sekretess

Vissa delar av paytalks tjänster (inklusive vissa tjänster från tredje part som finns tillgängliga däri, vilka beskrivs närmare i avsnitt 8 nedan) kräver eller innefattar inlämnande, insamling och/eller användning av viss personlig information. I synnerhet, och som en del av åtkomst till eller användning av paytalks tjänster, kan paytalks och sådana tjänster från tredje part samla in, komma åt och använda vissa data avseende användare och slutanvändare, inklusive aktiviteter och navigeringar som gjorts av användare och slutanvändare via paytalks tjänster och/eller användarplattformar. Vi rekommenderar att du regelbundet läser vår Sekretesspolicy och relevanta policyer från alla sådana tredje parter för en beskrivning av sådan datainsamling och användningspraxis.

5. Tjänsteavgifter
5.1. Betalda tjänster

Det kan hända att användningen av vissa av paytalks tjänster omfattas av särskilda avgifter, vilka bestäms av paytalks efter eget gottfinnande (“Betaltjänster” respektive “Avgifter”, paytalks meddelar om sådana då aktiva avgifter i samband med sådana betaltjänster. Om du önskar motta eller använda sådana betaltjänster måste du betala alla tillämpliga avgifter i förväg.

paytalks förbehåller sig rätten att ändra dess avgifter när som helst, genom att meddela dig om en sådan förändring påverkar dina befintliga prenumerationer. Om du mottagit en rabatt eller annat kampanjerbjudande har paytalks rätt att automatiskt och utan förvarning förnya prenumerationen på paytalks tjänster till fullt tillämpligt pris.

Alla avgifter ska anses vara i amerikanska dollar, såvida inget annat uttryckligen och skriftligen har angetts av paytalks. I den mån det är tillåtet enligt lag (och om inget annat skriftligen har angetts av paytalks) är alla avgifter exklusive alla skatter (inklusive moms, skatt på tjänster och varor o.s.v.), avgifter och tullar som införts av skattemyndigheten (“Skatter”), och du är betalningsansvarig för alla tillämpliga skatter avseende din användning av paytalks tjänster, eller för köp som genomförs av dig. Om paytalks är skyldiga att ta ut eller betala in skatter för de avgifter som betalas av dig, oavsett om sådana skatter lades till och togs ut från tidigare transaktioner, kan sådana skatter läggas till betalningen för utestående avgifter och återspeglas i fakturan för sådan transaktion. Vi rekommenderar att du kontrollerar om det finns några ytterligare avgifter som du kan debiteras av tredje parter i samband med köpet av betaltjänsterna eller i samband med förnyelsen av dessa (t.ex. internationella överföringsavgifter, växlingsavgifter eller avgifter på grund av Alla avgifter ska anses vara i amerikanska dollar, såvida inget annat uttryckligen och skriftligen har angetts av paytalks. I den mån det är tillåtet enligt lag (och om inget annat skriftligen har angetts av paytalks) är alla avgifter exklusive alla skatter (inklusive moms, skatt på tjänster och varor o.s.v.), avgifter och tullar som införts av skattemyndigheten (“Skatter”) och du är betalningsansvarig för alla tillämpliga skatter avseende din användning av paytalks tjänster, eller för köp som genomförs av dig. Om paytalks är skyldiga att ta ut eller betala in skatter för de avgifter som betalas av dig, oavsett om sådana skatter lades till och togs ut från tidigare transaktioner, kan sådana skatter läggas till betalningen för utestående avgifter och återspeglas i fakturan för sådan transaktion. Vi rekommenderar att du kontrollerar om det finns några ytterligare avgifter som du kan debiteras av tredje parter i samband med köpet av betaltjänsterna eller i samband med förnyelsen av dessa (t.ex. internationella överföringsavgifter, växlingsavgifter eller avgifter på grund av banker eller kreditkortsföretag). paytalks är inte ansvarigt för några sådana ytterligare avgifter eller kostnader.

Som en del av registreringen eller inlämnandet av information för att motta betaltjänster godkänner du också att paytalks (antingen direkt eller genom dess intresseföretag, dotterbolag eller annan tredje part) kan begära och samla in betalningar (eller annars debitera, återbetala eller vidta andra fakturerings åtgärder) från vår betalningsleverantör eller ditt angivna bankkonto och att paytalks eller dess intresseföretag kan göra de förfrågningar de anser nödvändiga för att verifiera ditt angivna betalkonto eller annan ekonomisk information, i syfte att säkerställa omedelbar betalning samt för att ta emot uppdaterad betalningsinformation från ditt betalkort, kreditkort eller din bank (t.ex. uppdaterat utgångsdatum eller kortnummer, som kan ges till oss av kreditkortsleverantören).

5.2. Fakturor

paytalks och/eller dess intresseföretag utfärdar en faktura eller kreditnota för alla betalningar av avgifter eller återbetalningar till eller från paytalks (“Faktura”). Varje faktura utfärdas i elektroniskt format och baseras på det land som angetts i faktureringsadressen. Fakturorna finns sedan tillgängliga för dig på ditt användarkonto och/eller skickas till dig via e-post. Du kan behöva lämna vissa personliga uppgifter när du utfärdar fakturan (såsom definieras i sekretesspolicyn) för att följa de lokala lagarna. Observera att fakturan som visas på ditt användarkonto kan vara otillräcklig när det gäller lokala lagkrav, i vilket fall den endast kan användas som en proformafaktura.

5.3. Automatiska prenumeration förnyelser

För att säkerställa att du inte upplever några störningar i eller avbrott av tjänsterna inkluderar vissa betaltjänster ett standardalternativ om automatisk förnyelse. Om du inte inaktiverar alternativet om automatisk förnyelse kommer sådana betaltjänster att förnyas automatiskt i slutet av den tillämpliga prenumeration perioden, med en förnyelseperiod som är lika lång som den ursprungliga prenumeration perioden (med undantag för förlängda perioder). Om t.ex. den ursprungliga prenumeration perioden för en tjänst är en månad kommer även varje förnyelseperiod (i tillämpliga fall) att vara en månad.

paytalks kommer därför i tillämpliga fall att försöka och debiterar dig automatiskt på automatiskt de tillämpliga avgifterna med hjälp av den betalningsmetod som du har angett hos paytalks, inom 90 dagar innan sådan förnyelseperiod startar.

Om de avgifter som du är skyldig inte kan debiteras kan vi efter eget gottfinnande (men är inte skyldiga att) försöka att debitera betalningen vid ett senare tillfälle och/eller avbryta eller avsluta ditt användarkonto, utan förvarning. Om din betaltjänst har en årlig eller flerårig prenumerationsperiod kommer paytalks att försöka att meddela dig före förnyelsen av betaltjänsten minst trettio (30) dagar före datumet för förnyelsen.

Du kan inaktivera alternativet om automatisk förnyelse eller säga upp dina betaltjänster när som helst via ditt användarkonto.

För vissa domäner gäller en annan förnyelse policy enligt det som anges i domänregistrering avtalet.

Oaktat vad som anges ovan är du ensam ansvarig för att bekräfta och säkerställa att de paytalks-tjänster du använder förnyas (oavsett om automatisk prenumerationsförnyelse finns för sådana paytalks-tjänster. Du är således ensam ansvarig för eventuella avbrott v alla paytalks-tjänster som du tidigare köpt, inklusive på grund av uppsägning, underlåtenhet att debitera de tillämpliga, återkommande avgifter eller att några paytalks-tjänster inte inkluderar automatisk prenumerationsförnyelse Du bekräftar och godkänner att du inte har några anspråk mot paytalks avseende avbrott av eventuella paytalks-tjänster eller tjänster från tredje part, oavsett anledning.

5.4. Återbetalningsgaranti

Om du inte är nöjd med paytalks-tjänster som är belagda med en avgift för en serviceperiod eller teckningsförbindelse och om det är ditt första köp av en sådan tjänst kan du oavsett anledning meddela oss om uppsägning inom fjorton (14) dagar från beställningen eller aktiveringen av de aktuella paytalks-tjänsterna (“Återbetalning” och “Återbetalningsperiod”). Återbetalningen gäller endast för det första köpet av paytalks-tjänster som utgör en uppgradering av en kostnadsfri hemsida via köp av en Premium-plan (enligt erbjudande på paytalks hemsida). Återbetalningen gäller inte för några ytterligare köp, uppgraderingar, modifieringar eller förnyelsen av paytalks-tjänster. Om du är bosatt i en jurisdiktion som kräver en längre återbetalningsperiod anpassar vi naturligtvis oss efter sådana krav i enlighet med alla tillämpliga lagar. Om paytalks mottar ett sådant meddelande inom sådan återbetalningsperiod betalar paytalks tillbaka det belopp som paytalks debitera dig för sådana paytalks-tjänster, i den valuta som du ursprungligen debiterades i, och avslutar dem i enlighet därmed. Observera att återbetalningsbeloppet kan skilja sig från det belopp som du har debiterats på grund av valutakursförändringar och tredjeparts avgifter. paytalks ska inte vara ansvarigt för några skillnader som orsakas av växelkursförändringar eller avgifter som du har debiterats av tredje parter. Efter utbetalningsperioden är avgifterna du betalat inte återbetalningsbara och inte uppsägningsbara. I den mån det är tillåtet enligt lag förbehåller vi oss dessutom rätten att fortsätta att debitera användare för mottagna paytalks-tjänster, om vi upptäcker att ett meddelande om uppsägning har givits i ond tro eller i ett olagligt försök att undvika att betala.

Observera: Det kan hända att vissa tjänster som köps på eller genom paytalks tjänster inte är återbetalningsbara. Dessa innefattar tjänster från tredje part såsom domäner, affärsverktyg och applikationer. Villkoren för varje köpt tjänst eller applikation visas på paytalks hemsida och/eller som en del av eller under köpprocessen för sådana tjänster eller applikationer. Det är din skyldighet att bekräfta att du har möjlighet att avsluta en tjänst innan du köper den. paytalks betalar inte tillbaka något belopp som betalats för betaltjänster, applikationer eller tjänster från tredje part som inte är återbetalningsbara.

5.5. Återkrav

Om vi vid något tillfälle registrerar en avböjning, ett återkrav eller någon annan avvisning av en debitering av avgifter som ska betalas på ditt paytalks-konto (“Återkrav”), anses detta vara ett brott mot dina betalningsförpliktelser härunder och din användning av paytalks tjänster kan då automatiskt inaktiveras eller upphävas.

I händelse av att ett återkrav genomförs kan ditt användarkonto blockeras utan möjlighet att återköpa eller återanvända det, och all data i sådant användarkonto, inklusive domäner, applikationer och tjänster från tredje part kan omfattas av uppsägning och kapacitetsförlust (såsom definieras i avsnitt 6.3 nedan).

Din användning av paytalks tjänster återupptas inte förrän du åter prenumererar på sådana paytalks-tjänster och betalar alla tillämpliga avgifter i sin helhet, inklusive avgifter och kostnader som paytalks och/eller tjänster från tredje part ådragit sig för varje mottaget återkrav (inklusive avgifter för paytalks-tjänster som tillhandahölls före återkravet, hanterings- och behandlingsavgifter samt avgifter som förorsakats betalnings behandlaren).

Om du har några frågor eller farhågor avseende en betalning som gjorts till paytalks ber vi dig att först kontakta vår kundtjänst innan du lämnar in ett återkrav eller ett krav på återföring av betalning, för att förhindra att paytalks-tjänsterna avslutas och att ditt användarkonto blockeras samt för att undvika inlämnandet av ett obefogat eller felaktigt återkrav, vilket kan leda till att du blir ansvarig för dess tillämpliga avgifter utöver återbetalningen av alla de avgifter som är tillämpliga för de paytalks-tjänster som köpts (och återkrävts) av dig.

Vi förbehåller oss rätten att bestrida alla mottagna återkrav, bland annat genom att ge den relevanta kreditkort leverantören eller det relevanta finansiella institutet med information och dokumentation som bevisar att användaren som är ansvarig för sådant återkrav faktiskt godkänner transaktionen och använder sig av de tjänster som levereras därefter.

6. Uppsägning
6.1. Uppsägning av användare

Du kan när som helst sluta använda och begära att säga upp ditt användarkonto och/eller dina paytalks-tjänster, i enlighet med instruktionerna som finns tillgängliga i paytalks tjänster. Datumet och tiden då sådan uppsägning träder i kraft är det datum och den tid då du slutförde uppsägningsprocessen i paytalks tjänster, och datumet då uppsägning av betaltjänster träder i kraft är slutdatumet för sådana betaltjänsterna prenumerationsperiod.

Oaktat vad som tidigare angetts avseende automatiskt förnyade prenumerationer på betaltjänster avslutas sådan prenumeration endast vid utgången av den period du redan har betalat för. Då uppsägningsprocessen kan ta några dagar bör du tänka på att begäran om uppsägning ska skickas in minst fjorton (14) dagar innan utgången av den aktuella tjänsten perioden, för att undvika nästa automatiska förnyelse och dess avgift.

6.2. Uppsägning av paytalks

Om du inte följer något av paytalks villkor och/eller betalar någon avgift har paytalks rätt att upphäva (till dess att fullständig betalning görs) eller avsluta ditt användarkonto och din användarplattform (eller vissa funktioner därav) samt tillhandahållandet av alla relaterade paytalks-tjänster (t.ex. betaltjänster) eller tjänster från tredje part.

6.3. Förlust av data, innehåll och kapacitet

Om ditt användarkonto eller någon paytalks-tjänst eller tjänst från tredje part som är kopplad till ditt användarkonto sägs upp (antingen på din begäran eller efter paytalks eget gottfinnande) kan det orsaka eller leda till förlust av visst innehåll, vissa funktioner eller viss kapacitet på ditt användarkonto, inklusive användarinnehåll, slutanvändardata eller annan användningsdata som kvarhålles däri samt eventuella domännamns reservationer eller registreringar som innefattas i sådana tjänster (“Kapacitetsförlust”). paytalks är inte ansvariga på något sätt för sådan kapacitetsförlust, eller för att säkerhetskopiera ditt användarkonto, användarinnehåll eller dina slutanvändardata. Observera också att ytterligare avgifter kan gälla för återaktivering av ett användarkonto och/eller paytalks-tjänster efter uppsägning, vilka bestäms av paytalks efter eget gottfinnande.

7. E-handel

paytalks tjänster innefattar även vissa funktioner som möjliggör försäljning av varor, innehåll, media och tjänster genom din användarplattform (“Använda Produkter”, och gemensamt “E-handel”).

Du är ensam ansvarig för dina använda produkter och e-handelsrelaterade aktiviteter samt eventuella erbjudanden och relaterat innehåll som inkluderas eller nämns på din användarplattform. Du är dessutom ansvarig att följa alla lagar som gäller därtill. Vi tillhandahåller bara plattformen där du kan hantera dina e-handelsaktiviteter online. Vi är inte inblandade i din relation till och/eller någon transaktion med en faktisk eller potentiell kund. När någon köper dina använda produkter behandlas sådana transaktioner genom den betaltjänstleverantör som du har valt att registrera och öppna ett konto hos (“Leverantör av e-handelstjänst”), i enlighet med de villkor och andra tillämpliga policyer som gäller för sådan leverantör av e-handelstjänst. Vi är varken en part i eller på något vis ansvariga för din relation till sådan leverantör av e-handelstjänst, eller för deras handlingar.

Genom att använda någon av våra e-handelsfunktioner bekräftar, garanterar och godkänner du att:

  1. du är helt och fullt ansvarig för alla skatter och avgifter som är kopplade till dina e-handelsaktiviteter, inklusive alla skatter som relaterar till köp eller försäljning av användarprodukter. Du är också ansvarig för att samla in, redovisa och översända rätt belopp till de berörda myndigheterna och/eller informera dina slutanvändare om detta och förse dem med en i vederbörlig ordning utfärdad faktura, vilket krävs enligt lag;
  1. eventuella skatter som anges i de e-handelsfunktioner som tillhandahålls av paytalks tillhandahålls endast i illustrationssyfte och kan inte åberopas på något sätt;
  1. du är ansvarig och står för alla kostnader för anskaffandet och leveransen av dina användarprodukter samt för att tillhandahålla dem på ett säkert och professionellt sätt, i enlighet med branschstandarder;
  1. du är ensamt ansvarig för alla uttalanden och löften du ger samt för all assistans, garanti och support avseende dina användarprodukter och ska ge riktiga kontaktuppgifter på din användarplattform för eventuella frågor, klagomål eller anspråk; och
  1. du inte får erbjuda eller sälja några användarprodukter, eller ge någon information, något innehåll eller material gällande användarprodukter som kan anses vara farliga, förfalskade, stulna, bedrägliga, stötande eller kränkande, eller som är förbjudna att sälja, distribuera eller använda, eller som på annat vis inte följer tillämpliga lagar, bland annat när det gäller konsumenträttigheter, immateriella rättigheter eller rätten till integritet, produktsäkerhet och sanktioner, support, underhåll och export; och
 1. paytalks, när som helst efter eget gottfinnande, kan upphäva, inaktivera åtkomst till eller ta bort din användarplattform och/eller dina användarprodukter – oavsett om de vid tillfället ingår i, publiceras med eller utgör en del av din användarplattform, utan något ansvar gentemot dig eller eventuella slutanvändare, inklusive eventuell påföljande kapacitetsförlust.
8. Videotjänster

Som en del av paytalks tjänster kan paytalks tillhandahålla videotjänster (som t.ex. paytalks Video eller paytalks Pro Gallery) för hantering av videor på användarplattformar (“Videotjänster”).

Förutom det som anges i avsnitt 13 i dessa användningsvillkor och utan någon begränsning av skadeståndsansvar ska du helt gottgöra, försvara och hålla paytalks, dess styrelseledamöter, direktörer, aktieägare, anställda, närstående företag och ombud skadeslösa från alla eventuella upplupna skadestånd, kostnader, skyldigheter, förluster, ansvar, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden) som orsakas av eller är relaterade till överträdelser och/eller missbruk av patentpoolen under MPEG-LA-konsortiet​

​Om dina behov kräver en mer omfattande plan än dem som vi normalt erbjuder, var god kontakta vårt supportteam på: info@paytalks.se.

9. Tjänster från tredje part

Med paytalks tjänster kan du ansluta och anskaffa vissa tjänster, produkter och verktyg från tredje part för att förbättra din användarplattform och din övergripande användarupplevelse, inklusive, utan begränsning, domänregistratorer från vilka du kan köpa ett domännamn till användarhemsidan, applikationer och widgetar från tredje part som erbjuds via paytalks hemsida (inklusive paytalks App Market), licensierat innehåll från tredje part, tjänster för distribution av media, leverantörer av e-handelstjänster,  säljare av materiella produkter, utomstående designers som kan hjälpa dig med din användarplattform o.s.v. (gemensamt “Tjänster från tredje part”).

Du bekräftar och godkänner att oavsett det sätt på vilket sådana tjänster från tredje part erbjuds till dig (medföljande eller integrerade i vissa paytalks-tjänster, separat erbjudna av paytalks eller personer som certifierats eller godkänts av paytalks, eller på annat vis erbjudna på paytalks tjänster), så fungerar paytalks enbart som en mellanhandsplattform mellan dig och sådana tjänster från tredje part, och stöder inte på något sätt sådana tjänster från tredje part och är inte på något sätt ansvariga med avseende därpå. paytalks är inte en part i, eller på något sätt ansvariga för övervakning, interaktion eller transaktion mellan dig och några tjänster från tredje part.

Du godkänner att sådana tjänster kan kräva att ytterligare belopp betalas till paytalks och/eller till leverantörerna av sådana tjänster från tredje part.

All användning av sådana tjänster från tredje part utförs uteslutande på egen risk och eget ansvar och kan omfattas av de juridiska och ekonomiska villkor som styr sådana tjänster från tredje part och som du rekommenderas att granska innan du använder dem.​

Även om vi hoppas kunna undvika det kan paytalks, när som helst efter eget gottfinnande, upphäva, inaktivera åtkomst till eller ta bort ditt användarkonto, din(a) användarplattform(ar) och/eller paytalks tjänster och tjänster från tredje part – oavsett om de vid tillfället ingår i eller utgör en del av ditt användarkonto och/eller din(a) användarplattform(ar) – utan något ansvar gentemot dig eller eventuella slutanvändare.

10. paytalks logotypverktyg

Som en del av paytalks tjänster gör vi det möjligt för dig att stärka ditt varumärke genom att skapa din egen anpassade företagslogotyp (”paytalks-logotypen”) med hjälp av paytalks logotypverktyg. De ytterligare villkor som finns tillgängliga på https://www.paytalks.se/ gäller för din användning av paytalks logotypverktyg och utgör ett tillägg till, och inte en ersättning av, paytalks villkor om inget annat anges uttryckligen.

11. Överträdelser och upphovsrätt
11.1. Överträdelse och missbruk

När du använder paytalks tjänster kan det hända att du exponeras för användarplattformar, användarinnehåll eller tjänster från tredje part från en mängd olika källor, som kan vara felaktiga, kränkande, stötande eller olagliga. Härmed avstår du från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du har eller kan ha gentemot paytalks med avseende därpå.

Om du tror att en användare eller någon tjänst från tredje part agerade olämpligt eller på annat vis missbrukade någon av paytalks tjänster, ber vi dig att omedelbart rapportera sådan användare och/eller tjänst från tredje part till oss via info@paytalks.se Du godkänner att din rapport inte ålägger paytalks något ansvar och att paytalks, efter eget gottfinnande, kan beakta en sådan rapport och vidta åtgärder utifrån den, avstå från att vidta sådana åtgärder eller kräva ytterligare information eller dokumentation innan sådana åtgärder vidtas

11.2. Upphovsrätt

Om paytalks erhåller en anmälan om upphovsrättsintrång för ditt användarkonto eller din användarplattform kan paytalks efter eget gottfinnande avsluta ditt användarkonto, stänga din användarplattform eller ta bort något innehåll, med eller utan förvarning. I sådant fall kan du lämna in en korrekt kontraanmälan i enlighet. I vilken du måste inkludera: (1) ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och fysisk eller elektronisk signatur; (2) identifiering av materialet och dess läge innan det togs bort; (3) en försäkran där du på heder och samvete intygar att materialet togs bort av misstag eller felidentifiering; (4) ditt medgivande till lämplig rättslig instans; och (5) eventuell annan information som krävs enligt de relevanta bestämmelserna i DMCA. Alla anmälningar som lämnats in enligt detta avsnitt 9 kan anses ha accepterats av, vara tillämpliga och förenliga med DMCA eller ej, efter paytalks eget rimliga gottfinnande. paytalks förbehåller sig rätten att meddela den person eller det företag som lämnat in anmälan om intrång, till vilken en kontraanmälan har gjorts och tillhandahålla all information som inkluderas däri.

12. Garantifriskrivning

Vi tillhandahåller paytalks tjänster “som de är”, “med alla fel” och “efter tillgänglighet”, utan några garantier av något slag, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, duglighet för ett visst ändamål, fackmannamässigt utförande, icke-intrång, eller någon annan garanti – i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi utfäster eller garanterar uttryckligen inte att paytalks tjänster (eller någon del, funktion eller något innehåll därav) är fullständiga, korrekta, av en viss kvalitet, pålitliga eller säkra på något sätt, lämpliga för eller kompatibla med någon av dina (eller dina slutanvändares) avsedda aktiviteter, enheter, operativsystem, webbläsare, programvaror eller verktyg (eller att de förblir det vid något tillfälle), eller att de följer alla lagar som gäller dig eller dina slutanvändare (inklusive alla jurisdiktioner där du är aktiv), eller att deras användning kommer att vara fri från virus, buggar eller andra skadliga komponenter eller programbegränsningar. Dessutom stöder vi inte något företag, någon produkt eller tjänst (inklusive tjänster från tredje part) som nämns eller finns tillgänglig via paytalks tjänster – så se till att kontrollera dem innan du använder eller på annat vis ansluter dem.

paytalks kan, efter eget gottfinnande (men är inte skyldiga att), granska, övervaka och/eller redigera vilken användarplattform som helst och/eller vilket användarinnehåll som helst, när som helst, av vilken anledning som helst och med eller utan förvarning.

Oaktat vad som tidigare angetts kan paytalks, under inga omständigheter, anses vara en “utgivare” av något användarinnehåll, stöder inget användarinnehåll på något sätt och tar inget ansvar för något användarinnehåll som laddats upp, postats, publicerats och/eller tillgängliggjorts av någon användare eller annan part på och/eller genom paytalks tjänster, för någon användning av någon part, eller för någon förlust, borttagning eller skada därtill eller därav, eller någon förlust, skada eller kostnad som du eller andra kan drabbas av på grund av eller i anslutning till publicering, åtkomst och/eller förlitande på något användarinnehåll. Vidare är paytalks inte ansvariga för misstag, förtal, ärekränkning, osanningar, obscenitet, pornografi, uppvigling och/eller annat olagligt och/eller inträngande användarinnehåll som du eller någon annan part kan stöta på.

Du bekräftar att det finns risker med att använda paytalks tjänster och/eller ansluta och/eller ha att göra med tjänster från tredje part genom eller i anslutning till paytalks tjänster, och att paytalks inte kan garantera några specifika resultat från sådan användning och/eller interaktion, och att du härmed antar alla sådana risker, skulder och/eller skador av något slag som uppkommer i anslutning till och/eller till följd av sådana interaktioner. Sådana risker kan bland annat innefatta missvisande information om och/eller av tjänster från tredje part och/eller licensierat innehåll, garanti- och/eller kontraktsbrott, kränkning av rättigheter och eventuella påföljande anspråk.

paytalks rekommenderar inte att paytalks tjänster används som värd för personligt innehåll och har inga skyldigheter och tar inga risker när det gäller säkerhet och integritet avseende överträdelse av eller skador på sådant innehåll.

Observera att vissa paytalks-tjänster för närvarande erbjuds i BETA-versionen och genomgår BETA-testning. Du förstår och godkänner att vissa paytalks-tjänster fortfarande kan innehålla programvarufel, uppleva störningar och kanske inte fungera på avsett sätt. Din användning av paytalks tjänster i detta BETA-stadium innebär att du godkänner att delta i sådan BETA-testning av paytalks tjänster.

13. Ansvarsbegränsning

I den mån det är tillåtet enligt lag i varje tillämplig jurisdiktion är paytalks, dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, anställda, dotterbolag och/eller ombud inte ansvariga gentemot dig överhuvudtaget för några direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda, typiska skador eller straff- eller följdskador, inklusive skador som uppkommit på grund av (1) fel, misstag eller oriktigheter i något innehåll; (2) personskada eller skada på egendom som kan kopplas till din användning av paytalks tjänster; (3) någon obehörig åtkomst till eller användning av våra servrar och/eller någon personlig information och/eller annan information som lagrats däri; (4) störning eller upphörande av överföring till eller från paytalks tjänster; (5) användning eller visning av något innehåll eller användarinnehåll som postats, mejlats, överförts eller på annat vis tillgängliggjorts via paytalks tjänster; (6) händelser som rimligtvis är bortom paytalks kontroll, inklusive internetfel, utrustningsfel, strömavbrott, strejk, arbetskonflikter, upplopp, uppror, sociala oroligheter, brist på arbetskraft eller material, bränder, översvämningar, stormar, jordbävningar, explosioner, force majeure, krig, terrorism, intergalaktiska strider, statliga åtgärder, beslut från domstol eller myndigheter och icke-utförande från tredje part; och/eller (7) förlust av användning, data, vinster, goodwill eller andra immateriella förluster som orsakas av användningen av eller oförmågan att använda några eller alla paytalks tjänster.

Du bekräftar och godkänner att dessa ansvarsbegränsningar är en överenskommen riskfördelning som utgör en del av vederlaget för paytalks tjänster till dig, och sådana begränsningar gäller även om paytalks har informerats om risken för sådant ansvar.

14. Ersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla paytalks, dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, anställda, dotterbolag och ombud skadeslösa från och emot alla anspråk, skadestånd, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden) som härrör från: (1) ditt brott mot något villkor i dessa användningsvillkor eller något annat paytalks-villkor; (2) ditt brott mot någon tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, åtkomsträttigheter, äganderätt och rätt till integritet, som härrör från din användarplattform eller ditt användarinnehåll och/eller din användning av paytalks tjänster, inklusive, utan begränsning, paytalks-tjänsternas åtgärder till din förmån; och/eller (3) någon annan typ av påstående om att din användarplattform och/eller ditt användarinnehåll har orsakat skada för tredje part.

15. Allmänt
15.1. Ändringar och uppdateringar; undantag för grupptalan

paytalks förbehåller sig rätten att ändra, upphäva eller avsluta vilka paytalks-tjänster som helst (eller vilka som helst funktioner i eller priser för dessa) och/eller avbryta din åtkomst till vilka paytalks-tjänster som helst (inklusive borttagning av material som du skapat i samband med paytalks tjänster), av vilken anledning som helst, och/eller att ändra vilka som helst av paytalks villkor med eller utan föregående meddelande – när som helst och hur som helst. Du samtycker till att paytalks inte ska vara ersättningsansvarigt till dig eller någon tredje part för eventuella ändringar i eller avbrott av sådana paytalks-tjänster.

15.2. Tillämplig lag och jurisdiktion

paytalks villkor, rättigheter och rättsmedel som tillhandahålls härunder, och alla anspråk och tvister som relaterar härtill och/eller till paytalks tjänster, dess tolkning, eller dess överträdelse, uppsägning eller giltighet, relationer som uppkommer från eller i enlighet med paytalks villkor, eller någon relaterad transaktion eller något relaterat köp omfattas av, tolkas enligt och verkställs i alla avseenden enbart och uteslutande i enlighet med de interna materiella lagar som gäller i Staten Israel, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Alla sådana anspråk och tvister skall föras in och härmed samtycker du till att de uteslutande avgörs av en behörig domstol i Tel Aviv, Israel. Tillämpningen av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor utesluts härmed uttryckligen

​Med förbehåll för tillämpliga lagar ska alla tvister mellan dig och paytalks endast lösas individuellt och du ska inte ha rätt att väcka talan mot paytalks som kärande eller medlem i en grupptalan eller konsoliderad eller representativ talan (eller i något annat rättsligt förfarande som utförs av en grupp eller av representanter på andras vägnar).

​Utan hinder av eventuella motsatta bestämmelser i detta avsnitt 14.2 gäller följande om du befinner dig i USA: (i) Den jurisdiktion som reglerar alla aspekter av den betalningstransaktion som anges i avsnitt 5 mellan dig och paytalks ska vara delstaten New York, utan hänsyn till dess lagvals principer och (ii) alla anspråk och tvister i samband med den betalningstransaktion som anges i avsnitt 5 ska väckas – och du samtycker härmed till att de uteslutande avgörs av – en behörig domstol i New York, New York.

15.3. Meddelanden

Vi kan meddela dig med hjälp någon av följande metoder: (1) via paytalks tjänster, inklusive genom en banderoll eller ett popup-fönster på paytalks hemsida, ditt användarkonto eller någon annanstans; (2) via e-post, som skickas till den e-postadress som du har gett oss; och/eller (3) något annat kontaktmedel, inklusive ett telefonnummer eller en fysisk adress som du har gett oss. paytalks meddelande till dig anses vara mottaget och gällande inom tjugofyra (24) timmar efter att det publicerades eller skickades med någon av föregående metoder, såvida inget annat anges i meddelandet.

15.4. Relation

paytalks villkor och din användning av paytalks tjänster skapar inte, och ska inte anses skapa, ett partnerskap, ett joint venture, ett anställningsförhållande, agentförhållande eller ett franchise–franchisetagarförhållande mellan dig och paytalks.

15.5. Fullständigt avtal

Dessa användningsvillkor, tillsammans med paytalks villkor och eventuella andra juridiska meddelanden eller avgiftsmeddelanden som du fått av paytalks utgör det fullständiga avtalet mellan dig och paytalks avseende ämnet i avtalet, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, överenskommelser, löften, villkor, förhandlingar, kontrakt eller utfästelser mellan dig och paytalks, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, inklusive de som görs av eller mellan någon av våra respektive företrädare avseende någon av paytalks tjänster. Vidare godkänner du att du inte förlitar dig på något löfte, uttalande, någon uppmuntran, utfästelse, upplysning eller paytalks upplysningsplikt när du ingår i paytalks villkor.

15.6. Överlåtelse

paytalks kan överlåta dess rättigheter och/eller skyldigheter härunder och/eller överföra äganderätten och titeln i paytalks tjänster och/eller licensierat innehåll till tredje part utan ditt medgivande och utan förvarning. Du får inte överlåta eller överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter härunder utan ett skriftligt medgivande från paytalks. Alla försök till att överlåta eller faktisk överlåtelse därav utan ett uttryckligt, skriftligt medgivande från paytalks är ogiltigt. Under alla omständigheter ger en överlåtelse eller överföring i enlighet med detta avsnitt ‎13.6 i sig varken paytalks eller dig rätt att avsluta några aktiva paytalks-tjänster eller tjänster från tredje part.

15.7. Avskiljbarhet och dispens

Om en behörig domstol anser att någon bestämmelse i paytalks villkor är ogiltig, olaglig, eller av någon anledning ogenomförbar ska sådan bestämmelse anses vara avskiljbar, och påverkar inte giltigheten eller verkställigheten hos återstående bestämmelser. En dispens för brott mot eller försummelse av något av paytalks villkor ska inte anses vara en dispens för eventuella föregående eller efterföljande brott eller försummelser.

15.8. Tolkning

Alla rubriker, överskrifter eller avsnittstitlar häri samt alla förklaringar och sammanfattningar i den vänstra kolumnen “#Detärsåenkelt” tillhandahålls enbart av bekvämlighetsskäl, och definierar eller förklarar inte på något sätt något avsnitt eller någon bestämmelse härav och är därmed inte juridiskt bindande på något sätt.

​Dessa användningsvillkor skrevs på engelska och översattes till andra språk för din bekvämlighet. Du kan komma åt och visa versioner på andra språk genom att ändra språkinställningarna på din paytalks-hemsida. Om en översatt (icke-engelsk) version av dessa användningsvillkor på något sätt strider mot den engelska versionen råder bestämmelserna i den engelska versionen.

15.9. Kontakta kundtjänst

Kom i kontakt med vår kundtjänst genom att använda något av alternativen nedan:

  1. Gå till paytalks hjälpcenter
 1. ​Skicka ett e-postmeddelande till: info@paytalks.se

paytalks.ses användningsvillkor

Välkommen till paytalks.ses användningsvillkor!

Vi är verkligen glada att du är med oss. Tack för att du väljer att använda dig av våra tjänster.

Nedan har vi listat viktiga juridiska villkor som gäller alla som besöker vår hemsida eller som använder våra tjänster. Dessa villkor behövs för att skydda både dig och oss samt för att göra våra tjänster tillgängliga och lättare att använda för alla. paytalks erbjuder en stor bredd av tjänster och funktioner och det kan hända att några av villkoren nedan inte är relevanta för de specifika tjänster du använder.

​Vi förstår att juridiska villkor kan vara tråkiga att läsa, så vi har ansträngt oss för att göra upplevelsen något mer angenäm. Om du har några förslag på hur vi kan förbättra dem får du gärna kontakta oss på support@paytalks.se.

1. Introduktion
1.1. Juridiskt bindande saker

Våra tjänster ger våra användare möjlighet att enkelt skapa en vacker och högfunktionell onlinenärvaro; för att hantera och marknadsföra verksamheter, innehåll och idéer och samtidigt ha en generellt bra upplevelse medan de gör detta utan att behöva vara tekniskt kunniga eller designguruer.

Som beskrivs nedan erbjuder vi våra användare en mängd verktyg och funktioner för skapande, publicering och användning av fantastiska hemsidor, e-handelsplattformar nyhetsbrev, gallerier, mediespelare, mobilappar samt andra online- och mobilbaserade appar, verktyg och tjänster. De online- och mobilbaserade webbplatser och plattformar som skapas av Användare kallas här gemensamt “Användarplattformar”.

1.2. Juridiskt bindande avtal

Dessa användningsvillkor för paytalks.se (“Användningsvillkor”), utgör tillsammans med sådana ytterligare villkor som gäller specifikt för vissa av våra tjänster och funktioner på paytalks.ses hemsidor (“paytalks hemsida” och gemensamt “paytalks villkor”), alla regler och villkor som gäller för varje besökare på eller användare av (“användare” eller “du”) paytalks hemsida, paytalks mobilapplikation (“paytalks-appen”) och/eller andra tjänster, applikationer eller funktioner som vi erbjuder i förhållande därtill, såvida inget annat uttryckligen anges (alla tjänster som erbjuds genom paytalks hemsida eller paytalks-appen, gemensamt “paytalks tjänster” eller “Tjänster”).

paytalks villkor utgör ett juridiskt bindande och verkställbart kontrakt mellan dig och paytalks.se AB. och dess intresseföretag och dotterbolag världen över (“paytalks”, “oss” eller “vi”) när det gäller användningen av alla paytalks tjänster, så läs igenom dem noggrant.

Du får endast besöka och/eller använda paytalks tjänster och/eller paytalks-appen om du helt och hållet godkänner paytalks villkor, och genom att använda och/eller registrera dig för någon av våra tjänster bekräftar du ditt informerade samtycke till dessa användningsvillkor och alla andra villkor som gäller för din användning av paytalks tjänster.

Om du inte läser, förstår och godkänner paytalks villkor måste du omedelbart lämna paytalks hemsida och undvika eller avsluta all användning av paytalks tjänster.

Genom att använda våra tjänster erkänner du att du har läst vår sekretesspolicy som finns tillgänglig på  https://paytalks.se/om-sekretesspolicy/(”Sekretesspolicy”).

1.3. Användarkonto

Du måste först registrera dig och skapa ett konto hos paytalks (“Användarkonto”) för att få tillgång till och använda vissa delar och funktioner av paytalks tjänster.

Om någon annan än du själv får tillgång till ditt användarkonto och/eller några av din användarplattforms inställningar kan han eller hon utföra alla åtgärder som finns tillgängliga för dig (såvida inget annat anges i paytalks tjänster), utföra ändringar i din(a) användarplattform(ar) och ditt användarkonto och godkänna alla juridiska villkor som finns tillgängliga däri, göra olika utfästelser och garantier och mycket mer. All sådan aktivitet anses ha skett för din räkning och i ditt namn.

Vi rekommenderar därför starkt att du håller inloggningsuppgifterna till ditt användarkonto hemliga och endast ger personer du litar på tillgång till det, då du ensam är helt och fullt ansvarig för all aktivitet på ditt användarkonto och/eller dina användarplattformar (inklusive eventuella utfästelser, garantier och åtaganden som görs däri), oavsett om aktiviteten godkänts av dig eller inte. Du är även ansvarig för eventuella skador, kostnader eller förluster som sådan aktivitet kan leda till.

Du måste ge korrekta och fullständiga uppgifter när du registrerar ett användarkonto och använder paytalks tjänster, till vilka du är den enda rättighetsinnehavaren. Vi rekommenderar starkt att du ger oss dina egna (eller ditt företags) kontakt- och faktureringsuppgifter, inklusive en giltig e-postadress, då vi kan använda uppgifterna till att identifiera och fastställa den faktiska ägaren av användarkontot och/eller använda innehållet (såsom definieras nedan) som skickats in till oss.

Om en tvist uppstår när det gäller ägarskapet av ett användarkonto förbehåller vi oss rätten att fastställa ägarskapet av användarkontot baserat på vår egen bedömning, oavsett om vi har utfört en oberoende utredning eller ej. Om vi av någon anledning (efter eget gottfinnande) inte kan fastställa ägarskapet förbehåller vi oss rätten att inte göra det och/eller att avbryta användarkontot tills parterna i tvisten når en lösning, utan några skyldigheter gentemot dig eller någon annan part. Vi kan begära dokumentation (t.ex. ett myndighet utfärdat ID eller ett verksamhetstillstånd) som hjälper oss att fastställa ägarskapet. Bland annat kan vi överväga de principer som anges nedan.

  1. Ägaren av ett användarkonto, en användarplattform och/eller användarinnehåll som skapats med och/eller laddats upp till relevant paytalks-tjänst anses av paytalks vara den person eller det företag som har tillgång till den e-postadress som listats i paytalks register för det användarkonto; under vilket sådan användarplattform eller sådant användarinnehåll skapades.
  1. Om några betaltjänster (såsom definieras i avsnitt 5 nedan) har köpts via användarkontot anser paytalks ägaren till sådant användarkonto och/eller den relevanta användarplattformen och/eller användarinnehåll som skapats därunder vara den person eller det företag vars faktureringsuppgifter användes för att köpa sådana betaltjänster (”Faktureringsinformation”). Om en användarplattform anslutits till ett externt domännamn (antingen importerat eller köpt som en del av vissa betaltjänster, såsom definieras nedan), och information om sådan domänregistrering är offentlig i WHOIS-databasen, som finns tillgänglig på www.whois.se, eller i paytalks databas, anser paytalks ägaren till en sådan användarplattform, i tillämpliga fall och trots det föregående, vara den person eller det företag som registrerats som registrant för sådan domän. I händelse av att både en individ och en organisation är registrerade som registrant eller registrerande organisation för en sådan domän kommer paytalks att betrakta organisationen som domänens faktiska ägare och därmed som ägare av den använda hemsida som är ansluten till domänen. I händelse av att Faktureringsinformationen anger en person som ägare av användarplattform och domänregistreringen anger en annan ägare ska paytalks betrakta den person som är registrerad som ägare av den domän som är ansluten till paytalks-kontot som ägare av användarplattform.
 1. Trots det föregående ska paytalks ha rätt att fastställa ägarskapet av användarinnehåll och/eller en användare hemsida efter eget godtycke, inklusive genom att ignorera de indikeringar som anges ovan, om paytalks efter eget gottfinnande bedömer att situationen berättigar ett sådant fastställande, allt baserat på den faktiska situationen så som paytalks bedömer denna.
2. Dina skyldigheter
2.1.
 1. Du utfäster och garanterar att:
  1. du är minst arton (18) år gammal, eller myndig i din jurisdiktion, och har laglig rätt och frihet att godkänna paytalks villkor och ingå ett bindande avtal för dig själv, eller på uppdrag av den person eller det företag som du förbundit till paytalks villkor;
  1. du inte är bosatt i (eller använder paytalks tjänster i) ett land där den amerikanska regeringen har infört ett förbud mot användning av paytalks tjänster, eller är med på USA:s finansdepartements lista över speciellt utvalda personer eller andra sanktionsbestämmelser avseende handel;
  1. det land du bor i och/eller det land där företaget bildades är samma land som det som angetts i den kontakt- och/eller faktureringsadress som du gett oss;
  1. du förstår att paytalks inte tillhandahåller någon juridisk rådgivning eller rekommendation avseende några lagar eller krav som gäller din eller dina slutanvändares användning, eller din efterlevnad av dessa.
  1. Och specifikt för ditt användarinnehåll:
  1. du bekräftar att du äger alla rättigheter till allt innehåll som du laddar upp eller tillhandahåller, eller som paytalks tjänster importerar, kopierar eller laddar upp för din räkning, till din användarplattform (“Användarinnehåll”), inklusive designer, bilder, animeringar, videor, ljudfiler, teckensnitt, logotyper, kod, illustrationer, kompositioner, konstverk, gränssnitt, användarnamn, information som du tillhandahåller för att skapa ett underdomännamn, text, litterära verk och annat material (“Innehåll”), eller har (och kommer att fortsätta att ha) den makt den rätt, de tillstånd, de medgivanden och den befogenhet som krävs för att du och vi eller något av våra intresseföretag lagligen ska kunna komma åt, importera, kopiera, använda, publicera, överföra eller licensiera sådant användarinnehåll;
  1. du har (och kommer att behålla) den makt, den rätt, de tillstånd, de medgivanden och den befogenhet som krävs för att tillåta paytalks tjänster att komma åt alla webbplatser, webbsidor och/eller andra onlinetjänster i syfte att importera, kopiera, visa, ladda upp, överföra och/eller på annat sätt använda ditt användarinnehåll;
  1. användare innehållet är (och kommer att fortsätta vara) äkta, aktuellt, korrekt och inte göra intrång på tredje parts rättigheter. Det är inte heller på något sätt olagligt för dig att ladda upp, importera, kopiera, inneha, publicera, överföra, visa upp eller på annat sätt använda i det land där du eller din användar plattforms besökare och användare (“Slutanvändare”) är bosatta, eller för paytalks och/eller dina slutanvändare att komma åt, importera, kopiera, ladda upp, använda eller inneha i anslutning till paytalks tjänster;
 1. du har erhållit alla medgivanden och tillstånd som krävs enligt alla tillämpliga lagar, avseende publicering, överföring och offentliggörande av all personlig information och/eller bilder eller avbilder av en person, ett företag eller egendom som är en del av användare innehållet och att du kommer att följa alla lagar som gäller dessa.

​Dessutom måste du äga alla rättigheter till allt innehåll som du laddar upp eller publicerar, eller som vi kommer åt, importerar och/eller laddar upp för din räkning, via våra tjänster, se till att sådant innehåll är lagligt och pålitligt samt att allt du använder det till (eller låter paytalks eller slutanvändarna använda det till) är lagligt.

2.2. Du åtar dig och samtycker till att:
  1. helt följa alla tillämpliga lagar och andra avtalsvillkor som reglerar din användning av paytalks tjänster (och relaterad interaktion eller transaktion), inklusive de specifika lagar som gäller dig eller dina slutanvändare på någon av dina geografiska platser;
  1. vara ensamt ansvarig för all användning av paytalks tjänster som sker på ditt användarkonto och/eller din användarplattform samt för allt ditt användarinnehåll (inklusive för alla konsekvenser av att sådant användarinnehåll åtkommas, importeras, laddas upp, kopieras, användas eller publiceras på eller i samband med paytalks tjänster);
  1. regelbundet och självständigt spara och säkerhetskopiera allt ditt användarinnehåll och den information som bearbetas av dig med avseende på din användarplattform, inklusive information om slutanvändare, använder produkter och eventuella applikationer och/eller tjänster från tredje part som används av dig;
  1. då och då motta meddelanden och material med reklam från paytalks eller dess partners, via post, e-post eller något annat kontaktmedel som du ger oss (inklusive ditt telefonnummer för samtal eller textmeddelanden). meddela oss när som helst om du inte vill få sådana reklammaterial eller meddelanden.
  1. paytalks får använda vilken version som helst av din användarplattform (eller någon del av den) i reklam- och marknadsföringsaktiviteter, online och/eller offline, helt gratis, i hela världen för all framtid. paytalks får även modifiera använda plattformen efter vad som rimligen kan krävas för sådana ändamål, och du avstår från alla anspråk mot paytalks eller någon som arbetar på uppdrag av paytalks som rör tidigare, aktuella eller framtida moraliska rättigheter, artisters eller konstnärers rättigheter, eller andra liknande rättigheter över hela världen, som du kan tänkas ha på din användarplattform med avseende på sådan begränsad tillåten användning.
  1. paytalks gör en egen bedömning när det gäller de medel, sätt och metoder som krävs för att tillhandahålla paytalks tjänster, inklusive dem som gäller värdtjänst för och överföring, publicering och/eller visning av användare plattformar och/eller innehåll (inklusive integration och presentation av annonser eller annat reklaminnehåll i förhållande därtill).
 1. ​paytalks ska ha rätt att erbjuda paytalks tjänster i alternativa prisplaner och införa olika begränsningar för uppladdning, lagring, nedladdning och användning av paytalks tjänster i varje pris plan, inklusive, utan begränsning, begränsningar på nätverkstrafik och bandbredd, innehållets storlek och/eller längd, innehållets kvalitet och/eller format, innehållets källor, nedladdningstid, antal abonnenter på ditt innehåll o.s.v.
2.3. Du åtar dig och samtycker till att inte:
  1. kopiera, modifiera, återanvända, skapa bearbetningar av, ladda ner, anpassa, bakåtkompilera, emulera, flytta till en annan tjänst, överföra, kompilera, dekompilera eller plocka isär paytalks hemsida, paytalks tjänster (eller någon del därav), något innehåll som erbjuds av paytalks eller tjänster från tredje part för användning och visning inom använda plattformar (“Licensierat innehåll”) och/eller någon del därav på något vis, eller offentligt visa, utföra, överföra eller distribuera något av det föregående utan paytalks skriftliga och uttryckliga medgivande och/eller vad som uttryckligen tillåts enligt paytalks villkor;
  1. överföra, visa eller skicka in något användarinnehåll, eller använda licensierat innehåll i ett sammanhang som kan anses vara nedsättande, ärekränkande, obscent, trakasserande, hotande, uppviglande, kränkande, rasistiskt, stötande, vilseledande eller bedrägligt, eller som uppmuntrar till kriminellt eller skadligt beteende, eller som på annat vis bryter mot paytalks eller tredje parts rättigheter (inklusive eventuella immateriella rättigheter, rätten till integritet, avtals- eller förvaltningsrättigheter), eller som på annat sätt visar upp en person, ett företag eller ett varumärke på ett dåligt eller nedsättande vis, utan ett uttryckligt medgivande;
  1. vidta någon olaglig åtgärd för att samla in inloggningsuppgifter och/eller lösenord för andra webbplatser, tredje parter, programvaror eller tjänster;
  1. fiska, samla in, ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra kreditkortsinformation eller andra typer av finansiella uppgifter som används för att ta upp betalningar, såvida så inte sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive PCI DSS-standarden i tillämpliga fall;
  1. ladda upp, infoga, samla eller på annat sätt tillgängliggöra något skadligt, olagligt, kränkande eller oanständigt innehåll på paytalks webbplats eller i paytalks tjänster (eller någon del därav),
  1. publicera och/eller använda paytalks tjänster eller licensierade innehåll på någon hemsida, eller i medier, nätverk eller system som inte tillhandahålls av paytalks och/eller inrama, “djuplänka”, “sid skrapa”, spegla och/eller skapa en webbläsare- eller gräns miljö runt paytalks tjänster, licensierade innehåll och/eller använda plattformar (eller någon del därav), såvida det inte uttryckligen och skriftligen har godkänts av paytalks;
  1. använda “robotar”, “spindlar” eller andra automatiska enheter, program, skript, algoritmer eller metoder, eller några liknande eller likvärdiga manuella processer för att komma åt, kopiera eller övervaka någon del av paytalks tjänster (eller dess data och/eller innehåll), eller på något vis reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av paytalks tjänster för att få tillgång till eller försöka få tillgång till material, dokument, tjänster eller information på något sätt som inte avsiktligen tillgängliggjorts genom paytalks tjänster;
  1. agera på ett sätt som kan uppfattas som skadligt för paytalks rykte och goodwill, eller som kan skada paytalks och ge dem ett dåligt rykte;
  1. köpa sökord på sökmotorer eller andra tjänster där man betalar per klick (t.ex. Google AdWords), eller domännamn som använder paytalks eller paytalks märken och/eller variationer och felstavningar därav;
  1. imitera någon person eller något företag, eller ge falska uppgifter på paytalks tjänster och/eller användarplattform, antingen direkt eller indirekt, eller på annat vis utföra någon manipulation för att dölja din identitet eller ursprunget till något meddelande eller någon överföring till paytalks och/eller slutanvändare;
  1. falskeligen uppge eller på annat vis förvränga din koppling till någon person eller något företag, eller falskeligen uttrycka eller antyda att paytalks eller någon tredje part stöder dig, din användarplattform, din verksamhet, dina produkter eller något uttalande du gör;
  1. göra en omvänd uppslagning, spåra eller försöka spåra en annan användare av paytalks tjänster, eller på annat vis störa eller bryta mot andra användares rätt till integritet eller andra rättigheter, eller skörda eller samla in personligt identifierbar information om besökare eller användare av paytalks tjänster och/eller användarplattform utan deras uttryckliga medgivande;
  1. inaktivera, kringgå, gå förbi eller på annat vis undvika åtgärder som vidtagits för att förhindra eller begränsa åtkomsten till paytalks tjänster, användarplattform, andra användares konton, eller andra system eller nätverk som är anslutna till paytalks tjänster, genom hacking, lösenordsfiske, eller andra olagliga eller förbjudna sätt;
  1. undersöka, granska eller testa sårbarheten hos paytalks tjänster eller nätverk som är anslutna till paytalks tjänster;
  1. ladda upp virus, maskar, trojanska hästar, tidsbomben, web buggar, spionprogram, skadliga program eller någon annan datakod, fil eller något annat program som kan eller är avsett för att skapa eller kapa funktionen hos någon hårdvara, programvara eller telekommunikationsutrustning, eller någon annan verkligt eller potentiellt skadlig, störande eller invasiv kod eller komponent till paytalks tjänster och/eller användarplattform, eller på annat vis använda dem till att designa, utveckla, distribuera och/eller på annat vis överföra eller verkställa sådana filer eller program;
  1. vidta åtgärder som leder till en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen hos paytalks tjänster eller paytalks system eller nätverk som är anslutna till paytalks tjänster, eller på annat vis stör funktionen hos paytalks tjänster, eller de servrar eller nätverk som är värd för dem eller tillgängliggör dem, eller bryter mot sådana servrars eller nätverks krav, procedurer, policyer eller bestämmelser;
  1. använda några av paytalks tjänster och/eller användarplattform i samband med någon form av skräppost, oönskad e-post, bluff, “kedjebrev”, något bedrägeri, nätfiske, “pyramidspel” eller liknande, eller på annat vis delta i oetisk marknadsföring eller reklam;
  1. komma åt paytalks tjänster, användarkonton, licensierat innehåll och/eller användarinnehåll på något annat sätt eller genom någon annan teknik (t.ex. insamling eller crawlning) än våra offentligt stödda gränssnitt;
  1. sälja, licensiera eller utnyttja användning av eller åtkomst till licensierat innehåll och/eller paytalks tjänster i kommersiellt syfte, utöver vad som uttryckligen tillåts enligt paytalks villkor;
  1. ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, vattenstämplar, begränsningar och märken som visar på någon av våra licensgivares äganderätt, inklusive upphovsrättssymbolen [©], Creative Commons [(cc)], eller varumärkesskydd [® eller ™] i eller åtföljande paytalks tjänster och/eller licensierat innehåll;
  1. bryta mot, försöka bryta mot, eller på annat vis inte följa något av paytalks villkor eller någon lag eller bestämmelse som gäller din användning av paytalks tjänster; eller
 1. komma åt eller använda tjänsterna för prestanda jämförelser eller liknande konkurrerande analys ändamål eller för att bygga en konkurrerande produkt eller tjänst.

Du bekräftar och godkänner att din underlåtenhet att följa något av det föregående eller att något missvisande som görs av dig häri kan leda till omedelbar uppsägning av ditt användarkonto och/eller eventuella tjänster som tillhandahålls dig – med eller utan förvarning och utan någon återbetalning av belopp som betalats för sådana tjänster.

Bland annat får du inte kopiera vårt material, använda något innehåll på ett olagligt eller skadligt sätt, använda våra tjänster eller vårt innehåll på någon plattform eller hemsida som inte tillhandahålls av oss, göra några missvisande framställningar eller missbruka våra tjänster, eller på annat vis bryta mot någons rättigheter eller tillämpliga lagar.

Underlåtelse att följa någon av dessa regler kan leda till att vi avslutar ditt konto och slutar tillhandahålla alla tjänster.

3. Innehåll och ägarskap
3.1. Dina immateriella rättigheter

Du äger alla immateriella rättigheter avseende ditt användarinnehåll och allt annat innehåll som du skapar, inklusive alla designer, bilder, animeringar, videor, ljudfiler, teckensnitt, logotyper, illustrationer, kompositioner, konstverk, koder, gränssnitt, texter och litterära verk. paytalks hävdar inte några äganderättigheter till ditt innehåll. För att kunna bevilja dig tjänsten, och endast i detta syfte, vet och samtycker du till att vi behöver komma åt, ladda upp och/eller kopiera ditt användarinnehåll till vår plattform, inklusive molntjänster och CDN-nätverk, för att göra justeringar i hur det visas, säkerhetskopiera det samt utföra andra tekniska åtgärder och/eller användningar som behövs för att utföra våra tjänster, efter eget gottfinnande.

3.2. paytalks immateriella rättigheter

Alla rättigheter och intressen i och till paytalks tjänster, inklusive allt upphovsrättsskyddat material och annat innehåll därav som omfattas av eller kan omfattas av immateriella rättigheter enligt tillämplig lag (inklusive konstverk, grafik, bilder, hemsidemallar och widgetar, litterära verk, käll- och objektkod, datorkod (inklusive html), applikationer, ljud, musik, video och annan media, designer, animeringar, gränssnitt, dokumentation, härledda verk och versioner därav, paytalks tjänsters “look och känsla”, metoder, produkter, algoritmer, data, interaktiva funktioner och objekt, verktyg och metoder för annonsering och förvärv, uppfinningar, affärshemligheter, logotyper, domäner, anpassade URL:er, varumärken, tjänstemärken, firmanamn och andra proprietära kännetecken), oavsett om det registrerats eller inte och/eller kan registreras (gemensamt “Immateriella rättigheter”), samt eventuella härledningar därav ägs av och/eller licensieras till paytalks.

Under förutsättning att du helt uppfyller paytalks villkor och betalar alla tillämpliga avgifter i tid ger paytalks dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-återlicensierbar, fullt oåterkallelig, begränsad licens att använda paytalks tjänster och licensierade innehåll, i syfte att skapa och visa din användarplattform för slutanvändare och erbjuda dina produkter (så som definieras nedan) däri, uteslutande såsom uttryckligen tillåts enligt paytalks villkor och enbart inom paytalks tjänster. Detta gäller efter att du har skapat ett användarkonto och så länge som paytalks önskar tillhandahålla dig sina tjänster.

paytalks villkor överlåter inte någon rättighet eller något intresse i eller till paytalks immateriella rättigheter (eller någon del därav), med undantag för den begränsade licensen som uttryckligen beviljas ovan. Ingenting i paytalks villkor utgör en överlåtelse eller ett upphävande av paytalks immateriella rättigheter enligt någon lag.

​Förutom ovanstående görs en del teckensnitt tillgängliga för dig inom paytalks tjänster som licensieras till paytalks av en tredjepartsleverantör och därför är föremål för ytterligare licensvillkor från sådan leverantör. Dessa sammanfattas och är tillgängliga för din granskning.

3.3. Feedback och förslag

Om du ger oss några förslag, kommentarer eller annan feedback avseende paytalks tjänster (oavsett om de finns, har föreslagits eller övervägs), som omfattas eller kan omfattas av rättigheter för immateriell egendom (“Feedback”), ska sådan feedback uteslutande ägs av paytalks. Genom att ge sådan feedback till paytalks, erkänner och samtycker du till att paytalks kan använda sådan feedback för att: (i) vidareutveckla, anpassa och förbättra paytalks tjänster, (ii) tillhandahålla fortlöpande stöd och teknisk support, (iii) kontakta dig med allmänna eller personligt anpassade paytalks-relaterade meddelanden och/eller intervjuförfrågningar baserat på din feedback eller av andra anledningar, (iv) underlätta, sponsra och erbjuda vissa kampanjerbjudanden, samt övervaka prestandan, (v) skapa aggregerade statistiska data och annan aggregerad och/eller härledd information, som paytalks kan använda för att tillhandahålla och förbättra sina tjänster, (vi) förbättra paytalks datasäkerhet och förmåga att förebygga bedrägerier samt (vii) efterleva alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessutom (1) utfäster och garanterar du att sådan feedback är korrekt, fullständig och att den inte gör intrång på någon tredje parts rättigheter; (2) överlåter du oåterkalleligen alla rättigheter och intressen du har i sådan feedback; samt (3) avstår du uttryckligen och oåterkalleligen från alla anspråk som rör tidigare, aktuella eller framtida moraliska rättigheter, artisters eller konstnärers rättigheter eller andra liknande rättigheter över hela världen i eller till sådan feedback.

4. Sekretess

Vissa delar av paytalks tjänster (inklusive vissa tjänster från tredje part som finns tillgängliga däri, vilka beskrivs närmare i avsnitt 8 nedan) kräver eller innefattar inlämnande, insamling och/eller användning av viss personlig information. I synnerhet, och som en del av åtkomst till eller användning av paytalks tjänster, kan paytalks och sådana tjänster från tredje part samla in, komma åt och använda vissa data avseende användare och slutanvändare, inklusive aktiviteter och navigeringar som gjorts av användare och slutanvändare via paytalks tjänster och/eller använda plattformar. Vi rekommenderar att du regelbundet läser vår Sekretesspolicy och relevanta policyer från alla sådana tredje parter för en beskrivning av sådan datainsamling och användning praxis.

5. Tjänsteavgifter
5.1. Betalda tjänster

Det kan hända att användningen av vissa av paytalks tjänster omfattas av särskilda avgifter, vilka bestäms av paytalks efter eget gottfinnande (“Betaltjänster” respektive “Avgifter”, paytalks meddelar om sådana då aktiva avgifter i samband med sådana betaltjänster. Om du önskar motta eller använda sådana betaltjänster måste du betala alla tillämpliga avgifter i förväg.

paytalks förbehåller sig rätten att ändra dess avgifter när som helst, genom att meddela dig om en sådan förändring påverkar dina befintliga prenumerationer. Om du mottagit en rabatt eller annat kampanjerbjudande har paytalks rätt att automatiskt och utan förvarning förnya prenumerationen på paytalks tjänster till fullt tillämpligt pris.

Alla avgifter ska anses vara i amerikanska dollar, såvida inget annat uttryckligen och skriftligen har angetts av paytalks. I den mån det är tillåtet enligt lag (och om inget annat skriftligen har angetts av paytalks) är alla avgifter exklusive alla skatter (inklusive moms, skatt på tjänster och varor o.s.v.), avgifter och tullar som införts av skattemyndigheten (“Skatter”), och du är betalningsansvarig för alla tillämpliga skatter avseende din användning av paytalks tjänster, eller för köp som genomförs av dig. Om paytalks är skyldiga att ta ut eller betala in skatter för de avgifter som betalas av dig, oavsett om sådana skatter lades till och togs ut från tidigare transaktioner, kan sådana skatter läggas till betalningen för utestående avgifter och återspeglas i fakturan för sådan transaktion. Vi rekommenderar att du kontrollerar om det finns några ytterligare avgifter som du kan debiteras av tredje parter i samband med köpet av betaltjänsterna eller i samband med förnyelsen av dessa (t.ex. internationella överföringsavgifter, växlingsavgifter eller avgifter på grund av Alla avgifter ska anses vara i amerikanska dollar, såvida inget annat uttryckligen och skriftligen har angetts av paytalks. I den mån det är tillåtet enligt lag (och om inget annat skriftligen har angetts av paytalks) är alla avgifter exklusive alla skatter (inklusive moms, skatt på tjänster och varor o.s.v.), avgifter och tullar som införts av skattemyndigheten (“Skatter”) och du är betalningsansvarig för alla tillämpliga skatter avseende din användning av paytalks tjänster, eller för köp som genomförs av dig. Om paytalks är skyldiga att ta ut eller betala in skatter för de avgifter som betalas av dig, oavsett om sådana skatter lades till och togs ut från tidigare transaktioner, kan sådana skatter läggas till betalningen för utestående avgifter och återspeglas i fakturan för sådan transaktion. Vi rekommenderar att du kontrollerar om det finns några ytterligare avgifter som du kan debiteras av tredje parter i samband med köpet av betaltjänsterna eller i samband med förnyelsen av dessa (t.ex. internationella överföringsavgifter, växlingsavgifter eller avgifter på grund av banker eller kreditkortsföretag). paytalks är inte ansvarigt för några sådana ytterligare avgifter eller kostnader.

Som en del av registreringen eller inlämnandet av information för att motta betaltjänster godkänner du också att paytalks (antingen direkt eller genom dess intresseföretag, dotterbolag eller annan tredje part) kan begära och samla in betalningar (eller annars debitera, återbetala eller vidta andra fakturerings åtgärder) från vår betalningsleverantör eller ditt angivna bankkonto och att paytalks eller dess intresseföretag kan göra de förfrågningar de anser nödvändiga för att verifiera ditt angivna betalkonto eller annan ekonomisk information, i syfte att säkerställa omedelbar betalning samt för att ta emot uppdaterad betalningsinformation från ditt betalkort, kreditkort eller din bank (t.ex. uppdaterat utgångsdatum eller kortnummer, som kan ges till oss av kreditkort leverantören).

5.2. Fakturor

Paytalks och/eller dess intresseföretag utfärdar en faktura eller kreditnota för alla betalningar av avgifter eller återbetalningar till eller från paytalks (“Faktura”). Varje faktura utfärdas i elektroniskt format och baseras på det land som angetts i faktureringsadressen. Fakturorna finns sedan tillgängliga för dig på ditt användarkonto och/eller skickas till dig via e-post. Du kan behöva lämna vissa personliga uppgifter när du utfärdar fakturan (såsom definieras i sekretesspolicyn) för att följa de lokala lagarna. Observera att fakturan som visas på ditt användarkonto kan vara otillräcklig när det gäller lokala lagkrav, i vilket fall den endast kan användas som en proformafaktura.

5.3. Automatiska prenumerationsförnyelser

För att säkerställa att du inte upplever några störningar i eller avbrott av tjänsterna inkluderar vissa betaltjänster ett standardalternativ om automatisk förnyelse. Om du inte inaktiverar alternativet om automatisk förnyelse kommer sådana betaltjänster att förnyas automatiskt i slutet av den tillämpliga prenumeration perioden, med en förnyelseperiod som är lika lång som den ursprungliga prenumeration perioden (med undantag för förlängda perioder). Om t.ex. den ursprungliga prenumeration perioden för en tjänst är en månad kommer även varje förnyelseperiod (i tillämpliga fall) att vara en månad.

Paytalks kommer därför i tillämpliga fall att försöka och debiterar dig automatiskt på automatiskt de tillämpliga avgifterna med hjälp av den betalningsmetod som du har angett hos paytalks, inom 90 dagar innan sådan förnyelseperiod startar.

Om de avgifter som du är skyldig inte kan debiteras kan vi efter eget gottfinnande (men är inte skyldiga att) försöka att debitera betalningen vid ett senare tillfälle och/eller avbryta eller avsluta ditt användarkonto, utan förvarning. Om din betaltjänst har en årlig eller flerårig prenumerationsperiod kommer paytalks att försöka att meddela dig före förnyelsen av betaltjänsten minst trettio (10) dagar före datumet för förnyelsen.

​Du kan inaktivera alternativet om automatisk förnyelse eller säga upp dina betaltjänster när som helst via ditt användarkonto eller genom att besöka paytalks hjälpcenter.

​För vissa domäner gäller en annan förnyelse policy enligt det som anges i domänregistrering avtalet.

​Oaktat vad som anges ovan är du ensam ansvarig för att bekräfta och säkerställa att de paytalks-tjänster du använder förnyas (oavsett om automatisk prenumerationsförnyelse finns för sådana paytalks-tjänster. Du är således ensam ansvarig för eventuella avbrott v alla paytalks-tjänster som du tidigare köpt, inklusive på grund av uppsägning, underlåtenhet att debitera de tillämpliga, återkommande avgifter eller att några paytalks-tjänster inte inkluderar automatisk prenumerationsförnyelse Du bekräftar och godkänner att du inte har några anspråk mot paytalks avseende avbrott av eventuella paytalks-tjänster eller tjänster från tredje part, oavsett anledning.

5.4. Återbetalningsgaranti

Om du inte är nöjd med paytalks-tjänster som är belagda med en avgift för en serviceperiod eller teckningsförbindelse och om det är ditt första köp av en sådan tjänst kan du oavsett anledning meddela oss om uppsägning inom fjorton (14) dagar från beställningen eller aktiveringen av de aktuella paytalks-tjänsterna (“Återbetalning” och “Återbetalningsperiod”). Återbetalningen gäller endast för det första köpet av paytalks-tjänster som utgör en uppgradering av en kostnadsfri hemsida via köp av en Premium-plan (enligt erbjudande på paytalks hemsida). Återbetalningen gäller inte för några ytterligare köp, uppgraderingar, modifieringar eller förnyelsen av paytalks-tjänster. Om du är bosatt i en jurisdiktion som kräver en längre återbetalningsperiod anpassar vi naturligtvis oss efter sådana krav i enlighet med alla tillämpliga lagar. Om paytalks mottar ett sådant meddelande inom sådan återbetalningsperiod betalar paytalks tillbaka det belopp som paytalks debitera dig för sådana paytalks-tjänster, i den valuta som du ursprungligen debiterades i, och avslutar dem i enlighet därmed. Observera att återbetalningsbeloppet kan skilja sig från det belopp som du har debiterats på grund av valutakursförändringar och tredjeparts avgifter. paytalks ska inte vara ansvarigt för några skillnader som orsakas av växelkursförändringar eller avgifter som du har debiterats av tredje parter. Efter återbetalningsperioden är avgifterna du betalat inte återbetalningsbara och inte uppsägningsbara. I den mån det är tillåtet enligt lag förbehåller vi oss dessutom rätten att fortsätta att debitera användare för mottagna paytalks-tjänster, om vi upptäcker att ett meddelande om uppsägning har givits i ond tro eller i ett olagligt försök att undvika att betala.

​Observera: Det kan hända att vissa tjänster som köps på eller genom paytalks tjänster inte är återbetalningsbara. Dessa innefattar tjänster från tredje part såsom domäner, affärsverktyg och applikationer. Villkoren för varje köpt tjänst eller applikation visas på paytalks hemsida och/eller som en del av eller under köpprocessen för sådana tjänster eller applikationer. Det är din skyldighet att bekräfta att du har möjlighet att avsluta en tjänst innan du köper den. paytalks betalar inte tillbaka något belopp som betalats för betaltjänster, applikationer eller tjänster från tredje part som inte är återbetalningsbara.

För att säkerställa att du inte förlorar din domän eller upplever störningar på hemsidan i slutet av din prenumerationsperiod förnyar vi automatiskt vår tjänst och debiterar dig för detta i regelbundna intervaller, såsom din ursprungliga prenumeration, såvida du inte säger upp din prenumeration eller inaktiverar automatisk förnyelse.

​Det kan hända att vissa tjänster inte förnyas automatiskt, antingen avsiktligen eller av misstag.  Du bör se till att dina prenumerationer förnyas i tid.

Vi erbjuder en 0 dagars återbetalningsgaranti för våra månatliga och årliga betaltjänster. Denna kan förlängas i enlighet med lagen. Kontrollera noga villkoren för varje tjänst innan du genomför ett köp, då vissa tjänster inte är återbetalningsbara.

​​

5.5. Återkrav

Om vi vid något tillfälle registrerar en avböjning, ett återkrav eller någon annan avvisning av en debitering av avgifter som ska betalas på ditt paytalks-konto (“Återkrav”), anses detta vara ett brott mot dina betalningsförpliktelser härunder och din användning av paytalks tjänster kan då automatiskt inaktiveras eller upphävas.

I händelse av att ett återkrav genomförs kan ditt användarkonto blockeras utan möjlighet att återköpa eller återanvända det, och all data i sådant användarkonto, inklusive domäner, applikationer och tjänster från tredje part kan omfattas av uppsägning och kapacitetsförlust (såsom definieras i avsnitt 6.3 nedan).

Din användning av paytalks tjänster återupptas inte förrän du åter prenumererar på sådana paytalks-tjänster och betalar alla tillämpliga avgifter i sin helhet, inklusive avgifter och kostnader som paytalks och/eller tjänster från tredje part ådragit sig för varje mottaget återkrav (inklusive avgifter för paytalks-tjänster som tillhandahölls före återkravet, hanterings- och behandlingsavgifter samt avgifter som förorsakats betalnings behandlaren).

Om du har några frågor eller farhågor avseende en betalning som gjorts till paytalks ber vi dig att först kontakta vår kundtjänst innan du lämnar in ett återkrav eller ett krav på återföring av betalning, för att förhindra att paytalks-tjänsterna avslutas och att ditt användarkonto blockeras samt för att undvika inlämnandet av ett obefogat eller felaktigt återkrav, vilket kan leda till att du blir ansvarig för dess tillämpliga avgifter utöver återbetalningen av alla de avgifter som är tillämpliga för de paytalks-tjänster som köpts (och återkrävs) av dig.

Vi förbehåller oss rätten att bestrida alla mottagna återkrav, bland annat genom att ge den relevanta kreditkort leverantören eller det relevanta finansiella institutet med information och dokumentation som bevisar att användaren som är ansvarig för sådant återkrav faktiskt godkänner transaktionen och använder sig av de tjänster som levereras därefter.

6. Uppsägning
6.1. Uppsägning av användare

Du kan när som helst sluta använda och begära att säga upp ditt användarkonto och/eller dina paytalks-tjänster, i enlighet med instruktionerna som finns tillgängliga i paytalks tjänster. Datumet och tiden då sådan uppsägning träder i kraft är det datum och den tid då du slutförde uppsägningsprocessen i paytalks tjänster, och datumet då uppsägning av betaltjänster träder i kraft är slutdatumet för sådana betaltjänsters prenumerationsperiod.

Oaktat vad som tidigare angetts avseende automatiskt förnyade prenumerationer på betaltjänster avslutas sådan prenumeration endast vid utgången av den period du redan har betalat för. Då uppsägningsprocessen kan ta några dagar bör du tänka på att begäran om uppsägning ska skickas in minst fjorton (90) dagar innan utgången av den aktuella tjänsteperioden, för att undvika nästa automatiska förnyelse och dess avgift.

6.2. Uppsägning av paytalks

Om du inte följer något av paytalks villkor och/eller betalar någon avgift har paytalks rätt att upphäva (till dess att fullständig betalning görs) eller avsluta ditt användarkonto och din användarplattform (eller vissa funktioner därav) samt tillhandahållandet av alla relaterade paytalks-tjänster (t.ex. betaltjänster) eller tjänster från tredje part.

6.3. Förlust av data, innehåll och kapacitet

Om ditt användarkonto eller någon paytalks-tjänst eller tjänst från tredje part som är kopplad till ditt användarkonto sägs upp (antingen på din begäran eller efter paytalks eget gottfinnande) kan det orsaka eller leda till förlust av visst innehåll, vissa funktioner eller viss kapacitet på ditt användarkonto, inklusive användarinnehåll, slutanvändardata eller annan användningsdata som kvarhålles däri samt eventuella domännamns reservationer eller registreringar som innefattas i sådana tjänster (“Kapacitetsförlust”). paytalks är inte ansvariga på något sätt för sådan kapacitetsförlust, eller för att säkerhetskopiera ditt användarkonto, användarinnehåll eller dina slutanvändardata. Observera också att ytterligare avgifter kan gälla för återaktivering av ett användarkonto och/eller paytalks-tjänster efter uppsägning, vilka bestäms av paytalks efter eget gottfinnande.

7. E-handel

paytalks tjänster innefattar även vissa funktioner som möjliggör försäljning av varor, innehåll, media och tjänster genom din användarplattform (“Använda Produkter”, och gemensamt “E-handel”).

Du är ensam ansvarig för dina använda produkter och e-handelsrelaterade aktiviteter samt eventuella erbjudanden och relaterat innehåll som inkluderas eller nämns på din användarplattform. Du är dessutom ansvarig att följa alla lagar som gäller därtill. Vi tillhandahåller bara plattformen där du kan hantera dina e-handels aktiviteter online. Vi är inte inblandade i din relation till och/eller någon transaktion med en faktisk eller potentiell kund. När någon köper dina använda produkter behandlas sådana transaktioner genom den betaltjänstleverantör som du har valt att registrera och öppna ett konto hos (“Leverantör av e-handelstjänst”), i enlighet med de villkor och andra tillämpliga policyer som gäller för sådan leverantör av e-handelstjänst. Vi är varken en part i eller på något vis ansvariga för din relation till sådan leverantör av e-handelstjänst, eller för deras handlingar.

Genom att använda någon av våra e-handelsfunktioner bekräftar, garanterar och godkänner du att:

  1. du är helt och fullt ansvarig för alla skatter och avgifter som är kopplade till dina e-handelsaktiviteter, inklusive alla skatter som relaterar till köp eller försäljning av använda produkter. Du är också ansvarig för att samla in, redovisa och översända rätt belopp till de berörda myndigheterna och/eller informera dina slutanvändare om detta och förse dem med en i vederbörlig ordning utfärdad faktura, vilket krävs enligt lag;
  1. eventuella skatter som anges i de e-handelsfunktioner som tillhandahålls av paytalks tillhandahålls endast i illustrations syfte och kan inte åberopas på något sätt;
  1. du är ansvarig och står för alla kostnader för anskaffandet och leveransen av dina använda produkter samt för att tillhandahålla dem på ett säkert och professionellt sätt, i enlighet med branschstandarder;
  1. du är ensamt ansvarig för alla uttalanden och löften du ger samt för all assistans, garanti och support avseende dina använda produkter och ska ge riktiga kontaktuppgifter på din användarplattform för eventuella frågor, klagomål eller anspråk; och
  1. du inte får erbjuda eller sälja några användar produkter, eller ge någon information, något innehåll eller material gällande använda produkter som kan anses vara farliga, förfalskade, stulna, bedrägliga, stötande eller kränkande, eller som är förbjudna att sälja, distribuera eller använda, eller som på annat vis inte följer tillämpliga lagar, bland annat när det gäller konsumenträttigheter, immateriella rättigheter eller rätten till integritet, produktsäkerhet och sanktioner, support, underhåll och export; och
 1. paytalks, när som helst efter eget gottfinnande, kan upphäva, inaktivera åtkomst till eller ta bort din användarplattform och/eller dina använda produkter – oavsett om de vid tillfället ingår i, publiceras med eller utgör en del av din användarplattform, utan något ansvar gentemot dig eller eventuella slutanvändare, inklusive eventuell påföljande kapacitetsförlust.
8. Videotjänster

Som en del av paytalks tjänster kan paytalks tillhandahålla videotjänster (som t.ex. paytalks Video eller paytalks Pro Gallery) för hantering av videor på användar plattformar (“Videotjänster”).   ​

För att använda video tjänsterna för din användarplattform kan det vara nödvändigt att du skaffar en licens för att använda vissa patent från MPEG–LA(“Licens”).  Det är ditt eget ansvar att besluta om din aktivitet kräver en licens och att skaffa denna. Information om licensen kan erhållas från MPEG LA L.L.C. på http://www.mpegla.com.

Förutom det som anges i avsnitt 13 i dessa användningsvillkor och utan någon begränsning av skadeståndsansvar ska du helt gottgöra, försvara och hålla paytalks, dess styrelseledamöter, direktörer, aktieägare, anställda, närstående företag och ombud skadeslösa från alla eventuella upplupna skadestånd, kostnader, skyldigheter, förluster, ansvar, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden) som orsakas av eller är relaterade till överträdelser och/eller missbruk av patentpoolen under MPEG-LA-konsortiet.

​Om dina behov kräver en mer omfattande plan än dem som vi normalt erbjuder, var god kontakta vårt supportteam på: support@paytalks.se.

9. Tjänster från tredje part

Med paytalks tjänster kan du ansluta och anskaffa vissa tjänster, produkter och verktyg från tredje part för att förbättra din användarplattform och din övergripande användarupplevelse, inklusive, utan begränsning, domän registratorer från vilka du kan köpa ett domännamn till användare hemsidan, applikationer och widgetar från tredje part som erbjuds via paytalks hemsida (inklusive paytalks Appar), licensierat innehåll från tredje part, tjänster för distribution av media, leverantörer av e-handelstjänster,  säljare av materiella produkter, utomstående designers som kan hjälpa dig med din användarplattform o.s.v. (gemensamt “Tjänster från tredje part”).

​Du bekräftar och godkänner att oavsett det sätt på vilket sådana tjänster från tredje part erbjuds till dig (medföljande eller integrerade i vissa paytalks-tjänster, separat erbjudna av paytalks eller personer som certifierats eller godkänts av paytalks, eller på annat vis erbjudna på paytalks tjänster), så fungerar paytalks enbart som en mellanhand plattform mellan dig och sådana tjänster från tredje part, och stöder inte på något sätt sådana tjänster från tredje part och är inte på något sätt ansvariga med avseende därpå. paytalks är inte en part i, eller på något sätt ansvariga för övervakning, interaktion eller transaktion mellan dig och några tjänster från tredje part.

​Du godkänner att sådana tjänster kan kräva att ytterligare belopp betalas till paytalks och/eller till leverantörerna av sådana tjänster från tredje part.

​All användning av sådana tjänster från tredje part utförs uteslutande på egen risk och eget ansvar och kan omfattas av de juridiska och ekonomiska villkor som styr sådana tjänster från tredje part och som du rekommenderas att granska innan du använder dem.

​Även om vi hoppas kunna undvika det kan paytalks, när som helst efter eget gottfinnande, upphäva, inaktivera åtkomst till eller ta bort ditt användarkonto, din(a) användarplattform(ar) och/eller paytalks tjänster och tjänster från tredje part – oavsett om de vid tillfället ingår i eller utgör en del av ditt användarkonto och/eller din(a) användarplattform(ar) – utan något ansvar gentemot dig eller eventuella slutanvändare.

10. paytalks logotyp verktyg

Som en del av paytalks tjänster gör vi det möjligt för dig att stärka ditt varumärke genom att skapa din egen anpassade företagslogotyp (”paytalks-logotypen”) med hjälp av paytalks logotypverktyg. De ytterligare villkor som finns tillgängliga på https://www.paytalks.se gäller för din användning av paytalks logotypverktyg och utgör ett tillägg till, och inte en ersättning av, paytalks villkor om inget annat anges uttryckligen.

11. Överträdelser och upphovsrätt
11.1. Överträdelse och missbruk

När du använder paytalks tjänster kan det hända att du exponeras för användare plattformar, användarinnehåll eller tjänster från tredje part från en mängd olika källor, som kan vara felaktiga, kränkande, stötande eller olagliga. Därmed avstår du från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du har eller kan ha gentemot paytalks med avseende därpå.

Om du tror att en användare eller någon tjänst från tredje part agerade olämpligt eller på annat vis missbrukade någon av paytalks tjänster, ber vi dig att omedelbart rapportera sådan användare och/eller tjänst från tredje part till oss via detta formulär. Du godkänner att din rapport inte ålägger paytalks något ansvar och att paytalks, efter eget gottfinnande, kan beakta en sådan rapport och vidta åtgärder utifrån den, avstå från att vidta sådana åtgärder eller kräva ytterligare information eller dokumentation innan sådana åtgärder vidtas

11.2. Upphovsrätt

paytalks agerar i enlighet med dess tolkning av Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Om du tror att ditt material har kopierats eller på annat vis har använts på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång kan du meddela oss om sådant intrång via detta formulär, eller på annat vis ge följande information skriftligen till vårt utsedda upphovsrätts ombud: (1) kontaktuppgifterna för den person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren; (2) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade material som du påstår ha gjorts intrång i; (3) en beskrivning av det material du påstår gör intrång eller är föremål för intrång, och som ska tas bort eller till vilket åtkomst ska inaktiveras samt tillräcklig information för att tillåta paytalks att lokalisera materialet (inklusive URL-adress); (4) ett utlåtande om att du har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som påtalats inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller av lagen; och (5) en försäkran om att informationen i anmälan är korrekt och att du på heder och samvete svär att du är upphovsrättsinnehavare eller behörig att agera på uppdrag av innehavaren till den upphovsrätt som påstås ha gjorts intrång i.

Om paytalks erhåller en anmälan om upphovsrättsintrång för ditt användarkonto eller din användarplattform kan paytalks efter eget gottfinnande avsluta ditt användarkonto, stänga din användarplattform eller ta bort något innehåll, med eller utan förvarning. I sådant fall kan du lämna in en korrekt kontra anmälan i enlighet med avsnitt 512 i DMCA, i vilken du måste inkludera: (1) ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och fysisk eller elektronisk signatur; (2) identifiering av materialet och dess läge innan det togs bort; (3) en försäkran där du på heder och samvete intygar att materialet togs bort av misstag eller felidentifiering; (4) ditt medgivande till lämplig rättslig instans; och (5) eventuell annan information som krävs enligt de relevanta bestämmelserna i DMCA. Alla anmälningar som lämnats in enligt detta avsnitt 9 kan anses ha accepterats av, vara tillämpliga och förenliga med DMCA eller ej, efter paytalks eget rimliga gottfinnande. paytalks förbehåller sig rätten att meddela den person eller det företag som lämnat in anmälan om intrång, till vilken en kontra anmälan har gjorts och tillhandahålla all information som inkluderas däri.

12. Garantifriskrivning

Vi tillhandahåller paytalks tjänster “som de är”, “med alla fel” och “efter tillgänglighet”, utan några garantier av något slag, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, duglighet för ett visst ändamål, fackmannamässigt utförande, icke-intrång, eller någon annan garanti – i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi utfäster eller garanterar uttryckligen inte att paytalks tjänster (eller någon del, funktion eller något innehåll därav) är fullständiga, korrekta, av en viss kvalitet, pålitliga eller säkra på något sätt, lämpliga för eller kompatibla med någon av dina (eller dina slutanvändares) avsedda aktiviteter, enheter, operativsystem, webbläsare, programvaror eller verktyg (eller att de förblir det vid något tillfälle), eller att de följer alla lagar som gäller dig eller dina slutanvändare (inklusive alla jurisdiktioner där du är aktiv), eller att deras användning kommer att vara fri från virus, buggar eller andra skadliga komponenter eller program begränsningar. Dessutom stöder vi inte något företag, någon produkt eller tjänst (inklusive tjänster från tredje part) som nämns eller finns tillgänglig via paytalks tjänster – så se till att kontrollera dem innan du använder eller på annat vis ansluter dem.

paytalks kan, efter eget gottfinnande (men är inte skyldiga att), granska, övervaka och/eller redigera vilken användarplattform som helst och/eller vilket användarinnehåll som helst, när som helst, av vilken anledning som helst och med eller utan förvarning.

Oaktat vad som tidigare angetts kan paytalks, under inga omständigheter, anses vara en “utgivare” av något användarinnehåll, stöder inget användarinnehåll på något sätt och tar inget ansvar för något användarinnehåll som laddats upp, postats, publicerats och/eller tillgängliggjorts av någon användare eller annan part på och/eller genom paytalks tjänster, för någon användning av någon part, eller för någon förlust, borttagning eller skada därtill eller därav, eller någon förlust, skada eller kostnad som du eller andra kan drabbas av på grund av eller i anslutning till publicering, åtkomst och/eller förlitande på något användarinnehåll. Vidare är paytalks inte ansvariga för misstag, förtal, ärekränkning, osanningar, obscenitet, pornografi, uppvigling och/eller annat olagligt och/eller inträngande användarinnehåll som du eller någon annan part kan stöta på.

Du bekräftar att det finns risker med att använda paytalks tjänster och/eller ansluta och/eller ha att göra med tjänster från tredje part genom eller i anslutning till paytalks tjänster, och att paytalks inte kan garantera några specifika resultat från sådan användning och/eller interaktion, och att du härmed antar alla sådana risker, skulder och/eller skador av något slag som uppkommer i anslutning till och/eller till följd av sådana interaktioner. Sådana risker kan bland annat innefatta missvisande information om och/eller av tjänster från tredje part och/eller licensierat innehåll, garanti- och/eller kontraktsbrott, kränkning av rättigheter och eventuella påföljande anspråk.

paytalks rekommenderar inte att paytalks tjänster används som värd för personligt innehåll och har inga skyldigheter och tar inga risker när det gäller säkerhet och integritet avseende överträdelse av eller skador på sådant innehåll.

Observera att vissa paytalks-tjänster för närvarande erbjuds i BETA-versionen och genomgår BETA-testning. Du förstår och godkänner att vissa paytalks-tjänster fortfarande kan innehålla programvarufel, uppleva störningar och kanske inte fungera på avsett sätt. Din användning av paytalks tjänster i detta BETA-stadium innebär att du godkänner att delta i sådan BETA-testning av paytalks tjänster.

13. Ansvarsbegränsning

I den mån det är tillåtet enligt lag i varje tillämplig jurisdiktion är paytalks, dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, anställda, dotterbolag och/eller ombud inte ansvariga gentemot dig överhuvudtaget för några direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda, typiska skador eller straff- eller följdskador, inklusive skador som uppkommit på grund av (1) fel, misstag eller oriktigheter i något innehåll; (2) personskada eller skada på egendom som kan kopplas till din användning av paytalks tjänster; (3) någon obehörig åtkomst till eller användning av våra servrar och/eller någon personlig information och/eller annan information som lagrats däri; (4) störning eller upphörande av överföring till eller från paytalks tjänster; (5) användning eller visning av något innehåll eller användarinnehåll som postats, mejlats, överförts eller på annat vis tillgängliggjorts via paytalks tjänster; (6) händelser som rimligtvis är bortom paytalks kontroll, inklusive internetfel, utrustningsfel, strömavbrott, strejk, arbetskonflikter, upplopp, uppror, sociala oroligheter, brist på arbetskraft eller material, bränder, översvämningar, stormar, jordbävningar, explosioner, force majeure, krig, terrorism, intergalaktiska strider, statliga åtgärder, beslut från domstol eller myndigheter och icke-utförande från tredje part; och/eller (7) förlust av användning, data, vinster, goodwill eller andra immateriella förluster som orsakas av användningen av eller oförmågan att använda några eller alla paytalks tjänster.

Du bekräftar och godkänner att dessa ansvarsbegränsningar är en överenskommen riskfördelning som utgör en del av vederlaget för paytalks tjänster till dig, och sådana begränsningar gäller även om paytalks har informerats om risken för sådant ansvar.

14. Ersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla paytalks, dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, anställda, dotterbolag och ombud skadeslösa från och mot alla anspråk, skadestånd, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden) som härrör från: (1) ditt brott mot något villkor i dessa användningsvillkor eller något annat paytalks-villkor; (2) ditt brott mot någon tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, åtkomsträttigheter, äganderätt och rätt till integritet, som härrör från din användarplattform eller ditt användarinnehåll och/eller din användning av paytalks tjänster, inklusive, utan begränsning, paytalks-tjänsternas åtgärder till din förmån; och/eller (3) någon annan typ av påstående om att din användarplattform och/eller ditt användarinnehåll har orsakat skada för tredje part.

15. Allmänt

15.1. Ändringar och uppdateringar; undantag för grupptalan

Paytalks förbehåller sig rätten att ändra, upphäva eller avsluta vilka paytalks-tjänster som helst (eller vilka som helst funktioner i eller priser för dessa) och/eller avbryta din åtkomst till vilka paytalks-tjänster som helst (inklusive borttagning av material som du skapat i samband med paytalks tjänster), av vilken anledning som helst, och/eller att ändra vilka som helst av paytalks villkor med eller utan föregående meddelande – när som helst och hur som helst. Du samtycker till att paytalks inte ska vara ersättningsansvaret till dig eller någon tredje part för eventuella ändringar i eller avbrott av sådana paytalks-tjänster.

15.2. Tillämplig lag och jurisdiktion

paytalks villkor, rättigheter och rättsmedel som tillhandahålls härunder, och alla anspråk och tvister som relaterar härtill och/eller till paytalks tjänster, dess tolkning, eller dess överträdelse, uppsägning eller giltighet, relationer som uppkommer från eller i enlighet med paytalks villkor, eller någon relaterad transaktion eller något relaterat köp omfattas av, tolkas enligt och verkställs i alla avseenden enbart och uteslutande i enlighet med de interna materiella lagar som gäller utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Alla sådana anspråk och tvister skall föras in och härmed samtycker du till att de uteslutande avgörs av en behörig domstol. Tillämpningen av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor utesluts härmed uttryckligen

​Med förbehåll för tillämpliga lagar ska alla tvister mellan dig och paytalks endast lösas individuellt och du ska inte ha rätt att väcka talan mot paytalks som kärande eller medlem i en grupptalan eller konsoliderad eller representativ talan (eller i något annat rättsligt förfarande som utförs av en grupp eller av representanter på andras vägnar).

15.3. Meddelanden

Vi kan meddela dig med hjälp någon av följande metoder: (1) via paytalks tjänster, inklusive genom en banderoll eller ett popup-fönster på paytalks hemsida, ditt användarkonto eller någon annanstans; (2) via e-post, som skickas till den e-postadress som du har gett oss; och/eller (3) något annat kontaktmedel, inklusive ett telefonnummer eller en fysisk adress som du har gett oss. paytalks meddelande till dig anses vara mottaget och gällande inom tjugofyra (24) timmar efter att det publicerades eller skickades med någon av föregående metoder, såvida inget annat anges i meddelandet.

15.4. Relation

Paytalks villkor och din användning av paytalks tjänster skapar inte, och ska inte anses skapa, ett partnerskap, ett joint venture, ett anställningsförhållande, agentförhållande eller ett franchise–franchisetagare förhållande mellan dig och paytalks.

15.5. Fullständigt avtal

Dessa användningsvillkor, tillsammans med paytalks villkor och eventuella andra juridiska meddelanden eller avgift meddelanden som du fått av paytalks utgör det fullständiga avtalet mellan dig och paytalks avseende ämnet i avtalet, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, överenskommelser, löften, villkor, förhandlingar, kontrakt eller utfästelser mellan dig och paytalks, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, inklusive de som görs av eller mellan någon av våra respektive företrädare avseende någon av paytalks tjänster. Vidare godkänner du att du inte förlitar dig på något löfte, uttalande, någon uppmuntran, utfästelse, upplysning eller paytalks upplysningsplikt när du ingår i paytalks villkor.

15.6. Överlåtelse

Paytalks kan överlåta dess rättigheter och/eller skyldigheter härunder och/eller överföra äganderätten och titeln i paytalks tjänster och/eller licensierat innehåll till tredje part utan ditt medgivande och utan förvarning. Du får inte överlåta eller överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter härunder utan ett skriftligt medgivande från paytalks. Alla försök till att överlåta eller faktisk överlåtelse därav utan ett uttryckligt, skriftligt medgivande från paytalks är ogiltigt. Under alla omständigheter ger en överlåtelse eller överföring i enlighet med detta avsnitt ‎13.6 i sig varken paytalks eller dig rätt att avsluta några aktiva paytalks-tjänster eller tjänster från tredje part.

15.7. Avskiljbarhet och dispens

Om en behörig domstol anser att någon bestämmelse i paytalks villkor är ogiltig, olaglig, eller av någon anledning ogenomförbar ska sådan bestämmelse anses vara avskiljbar, och påverkar inte giltigheten eller verkställigheten hos återstående bestämmelser. En dispens för brott mot eller försummelse av något av paytalks villkor ska inte anses vara en dispens för eventuella föregående eller efterföljande brott eller försummelser.

15.8. Tolkning

Alla rubriker, överskrifter eller avsnittstitlar häri samt alla förklaringar och sammanfattningar i den vänstra kolumnen.​

Dessa användningsvillkor skrevs på engelska och översattes till andra språk för din bekvämlighet. Du kan komma åt och visa versioner på andra språk genom att ändra språkinställningarna på din paytalks-hemsida.

15.9. Kontakta kundtjänst

Kom i kontakt med vår kundtjänst genom att använda något av alternativen nedan:

  1. Gå till paytalks hjälpcenter på: https://paytalks.se/support
 1. ​Skicka ett e-postmeddelande till:  info@paytalks.se

Har du några frågor eller förslag? Vi tar gärna emot dem!