fbpx

Rapportera missbruk

RAPPORTERING OM MISSBRUK OCH ÖVERTRÄDELSER AV RÄTTIGHETER

ANMÄLAN OM SKRÄPPOST

Paytalks.se använder alla medel som står till buds för att förhindra missbruk och överträdelser av rättigheter beträffande användandet av dess hemsida. Eftersom varje enskild användare kan ladda upp sitt eget innehåll har vi inte vid varje tidpunkt full kontroll över det innehåll som laddats upp. Vi ber om din förståelse för detta.

Om ni skulle ha klagomål rörande innehåll som laddats upp på vår hemsida av någon användare uppmanar vi dig meddela oss så tar vi itu med det omedelbart.

Nedan ges information om hur ni anmäler missbruk. Om ni följer dessa anvisningar så kan vi hjälpa dig att lösa din anmälan om missbruk på effektivast möjliga sätt.​Lägg märke till att uttalanden gjorda av någon Paytalks-anställd eller representant i samband med ett klagomål inte utgör några löften om specifika behandlingsåtgärd.

 

Vänligen maila oss omgående på support@paytalks.se

  • Beskriv ditt ärende noggrant
  • Nämn sidan ni har hittat.
  • Invänta svar från oss.